NCC Uppsala

2017 fick Indicum uppdraget att arbeta med inredningen till Navet, NCCs nya kontor i Uppsala. Det nybyggda kontoret skulle bli en helt aktivitetsbaserad arbetsplats för de ca 80 anställda. Utöver aktivitetsbaserade arbetsplatser skulle huset även rymma en uthyrningsdel och projektstudio. Bygget påbörjades under 2017 och stod klart för inflyttning vid årsskiftet 2018/2019.

NCC är ett expansivt företag som har växt ur sina befintliga lokaler. I samband med flytt till nya lokaler ska hela verksamheten ställa om från arbete vid fasta platser till aktivitetsbaserat arbete. Inredningen ska vara anpassad för fortsatt expansion och nyrekrytering hos verksamheten. Indicum fick uppdraget att skapa en arbetsplats som vid inflyttning ska fungera för 80 personer men som på sikt ska kunna fungera för 120 personer. Inredningen ska upplevas varm och välkomnande, hänga ihop med NCCs övergripande konceptmanual för hela Sverige men samtidigt skapa en unik känsla för Uppsalakontoret.

För att möjliggöra att huset ska fungera även när verksamheten växer, utan att vissa ytor inledningsvis står tomma och oanvända, krävs en flexibel planlösning, där målet är att skapa en levande och aktiv arbetsplats med plats för både lugna och mer kreativa arbetsytor. En annan viktig förutsättning i projektet var att jobba miljömedvetet. Detta gjorde vi t.ex. genom återbruk av befintlig inredning och med ett hållbarhetstänk vid val av ny.