Indicum erbjuder utbildningstjänster för beställare och högskolor. Välkommen att anlita oss för kurser, föreläsningar och uppdrag som handledare eller gästkritiker.

Kurser i hållbar inredningsarkitektur

Vi håller kurser och seminarier med olika fokus och tidsåtgång för både företag, offentliga beställare och högskolor.

För företag

Med fokus på hållbarhet går vi igenom viktiga miljöaspekter kopplat till inredning. Ni kanske funderar på att göra om, flytta till nya lokaler eller bara vill förvalta den lokal och inredning ni har idag på ett hållbart sätt.

Utifrån kriterierna i Hållbar interiör berättar vi om vilka delar i inredningen som har störst miljöpåverkan, vilka krav som är bra att ställa vid upphandling och hur ni ska tänka kring förvaltning av er inredning.

Se kursalternativ nedan.

För offentlig verksamhet

Med fokus på hållbarhet går vi igenom viktiga miljöaspekter kopplat till inredning. Utbildningen riktar sig mot dig som är beställare eller jobbar med projektledning, upphandling och förvaltning av interiörer i offentlig miljö.

Utifrån kriterierna i Hållbar interiör berättar vi om vilka delar i inredningen som har störst miljöpåverkan, vilka krav som är bra att ställa vid upphandling och hur ni ska tänka kring förvaltning av er inredning. Vi har gedigen erfarenhet av att arbeta mot offentliga beställare med så väl kontor som vård- och utbildningslokaler och kan anpassa utbildningen efter era behov.

Se kursalternativ nedan.

För högskolor och universitet

Vi är ett renodlat inredningsarkitektkontor, våra erfarna inredningsarkitekter arbetar med allt från tidiga skeden och koncept till att ta fram handlingar och färdigställa projekt, alltid med hållbarhet i fokus.

Vi kan erbjuda undervisning, seminarier, handledning eller göra inhopp som kritiker vid presentationer inom ett flertal områden som till exempel hållbarhet, projektering, möbelformgivning eller färgsättning.

Kontakta oss för förfrågan.

Kursalternativ

Introduktionskurs
Tid: 1 timme
Pris: Gratis

Halvdagskurs
Tid: 3 timmar
Pris: 8000:-

Heldagskurs
Tid: 7 timmar
Pris: 15 000:-

Vi är högskoleutbildade inredningsarkitekter med spetskompetens inom hållbarhet, färgsättning, offentlig upphandling och formgivning

Indicum föreläser på Konstfack om Hållbar interiör
Indicum föreläser i 3D skanning på Konstfack