Datum

6 feb 2019

Kontaktperson

Kristin Östberg

Vi föreläser på Konstfack om Hållbar Interiör

Under fem dagar bjuder Konstfack in till föreläsningar och workshops på temat klimatkrisen. Vi fick äran att föreläsa om vårt arbete med hållbara inredningar. Vi inredningsarkitekter har en viktig roll då det kommer till att vägleda och informera våra kunder om vilken miljöpåverkan våra inredningsval har. Genom återbruk och smarta materialval kan vi göra stor skillnad.

I samarbete med ArkDes, TMF, Konstfack och Tenant & Partner arbetar Indicum i nuläget med framtagningen av en helt ny miljöcertifiering för inredningsprojekt som getts namnet Hållbar Interiör, förkortat HI.