Hållbarhet är vår främsta drivkraft och tillsammans med konkret och mätbar fakta skapar vi framtidens inredningsarkitektur

Hållbarhet genomsyrar allt vi gör

Hos Indicum är hållbarhet drivkraften bakom kreativitet, innovation och design. Med vetskapen om att vi har så kort tid på oss och att vår yrkeskår står för en stor del av klimat- och miljöpåverkan försöker vi i alla våra projekt att vägleda våra kunder att tänka hållbart och belasta miljön så lite som möjligt.

receptionsdisk

JM Uppsala – så gjorde vi

Återbruk och återvinning är självklarheter för JM Uppsalas verksamhet och på det nya kontoret har man återbrukat en stor del av den lösa inredningen. Med små medel har Indicum gett dem nytt liv. Viktigast av allt genom hela arbetet har varit att skapa en hemtrevlig atmosfär där hela kontoret är personalens arbetsplats

Hur vi jobbar med hållbarhet

Vårt engagemang i hållbarhetsfrågor har pågått under en längre tid och vi har ett detaljerat och välfungerande miljöledningssystem där vi konkret arbetar för att minska vår branschs miljöpåverkan.

Vi har valt ut några delar som vi tycker är extra viktiga att tänka på för att minska klimat- och miljöpåverkan i lokalprojekt.

Rätt start

I ett tidigt skede kan vi hjälpa dig att välja rätt lokal för att säkerställa en interiör som håller över tid. Med vår kompetens och erfarenhet kan vi bedöma bland annat storlek, ljusinsläpp och planlösning för att säkerställa att lokalen kommer passa just era behov avseende till exempel funktioner, flöden och ergonomi.

Här kan du få hjälp med att jämföra olika typer av lokalers miljöprestanda

Återbruka mer

Att återbruka mer är den enskilt viktigast aspekten för att hålla nere koldioxidutsläppen kopplade till ett lokalprojekt.

Vi hjälper er med inventering, bedömning och rekonditionering av befintliga möbler samt upphandling av återbrukade möbler och byggelement så som dörrar, glaspartier och golv om behovet finns.

Tänk långsiktigt

En hållbar interiör är en interiör med lång livslängd som gör att framtida ombyggnationer kan undvikas. Genom analyser hjälper vi dig att skapa en flexibel interiör som med små ingrepp kan förändras i takt med att er verksamhet och era behov förändras.

Vi ritar upp konkreta förslag och hjälper er att hitta en långsiktig lösning.

Unikt koncept

Vid en lokalförändring är det många frågor som ska besvaras och många beslut att fatta. Vi på Indicum hjälper och stöttar dig genom hela projektet.

Vi tar fram ett unikt inredningskoncept och hjälper er att skapa en interiör med hög kvalitet. När projektet avslutas tar vi fram en förvaltningshandling så att ni kan ta hand om er inredning på bästa sätt.

Hållbarhetsrapport

Hållbar inredningsarkitektur handlar om ett engagerat och innovativt fokus integrerat i tidiga skeden av uppdragen där återbruk, flexibilitet, hög kvalitet och förändring genom förädling är självklara vägar framåt. Läs gärna vår hållbarhetsrapport här…

Genom våra utvecklingsprojekt bidrar vi till en mer resursmedveten inredningsbransch

Hållbar interiör erbjuder det digitala hållbarhetsverktyget Hint

Kraven för fastigheter är högt ställda men för interiören finns knappt några krav alls. Det råder en brist på tillgång till relevant information för att kontrollera en miljöpåverkan från inredningsprojekt. Med Hållbar interiörs digitala verktyg kommer användaren få miljöfakta kopplat till en inredning och därmed lättare kunna avgöra vilka beslut som är hållbara och inte.

För dig som står inför en lokalförändring eller kanske funderar på att certifiera en redan befintlig lokal är det viktigt att göra miljömedvetna val tidig i processen. Det är då du kan påverka resultat i rätt riktning som mest! Därför är det just dessa aspekter vi valt att fokusera på i Hint just nu.

”Vi ska skapa enkla och tydliga sätt att mäta och visa vilken miljöpåverkan ett inredningsprojekt har”

– VD, Kristin Östberg