Om oss

Indicum är ett kontor med starka idéer, bred kompetens och dynamisk process. Hos oss är alla medarbetare delaktiga i Indicums vision och mål. De är lagspelare som tar gemensamt ansvar för process och resultat. Det betyder trygghet för dig som kund – och för våra anställda. Transparens, både gentemot kunder och mellan ägare/företagsledning och anställda, är grunden för förtroendefulla relationer.
Våra medarbetare är socialt engagerade – inifrån och ut! Lagkänsla på kontoret – lojalitet mot kunden – social förankring i lokalsamhället – för oss på Indicum är det en obruten kedja. Genom non-profitengagemang och internationella kontakter gör vår kompetens också nytta för många.

Mer om oss