Om Oss

 

Indicum är ett kontor med starka idéer, bred kompetens och dynamisk process, där alla medarbetare är delaktiga i Indicums vision och mål. Vi är alla lagspelare som tar ansvar för såväl processen som resultatet. Vi tror att transparens i alla led är en förutsättning för förtroendefulla relationer och trygghet, både för kunden och våra medarbetare.

Social engagemang är en viktigt del i Indicums verksamhet och genom våra non-profit engagemang och internationella kontakter använder vi vår kompetens på bästa sätt för att göra nytta för så många som möjligt.

På våra kontor i Uppsala och Stockholm lägger vi stort fokus på laganda såväl internt som med våra kunder. Vi vill alltid ha en stark social förankring i lokalsamhället och strävar alltid efter att på bästa sätt använda vår kompetens för att tillsammans skapa ett bättre samhälle.