Vi arbetar nära våra kunder utan mellanled med en gedigen arbetsprocess som bygger på kunskap och erfarenhet

Vår arbetsprocess

Vårt fokus är alltid att optimera resultatet och minimera kostnaderna. Med våra väl beprövade arbetsmetoder och långa erfarenhet hjälper vi våra kunder genom den känsliga process som det ofta innebär att flytta en verksamhet, förändra ett arbetssätt eller våga ta klivet in i något helt nytt.

Alla våra projekt är unika och skiljer sig åt på många sätt, nedan följer en beskrivning på hur ett vanligt inredningsprojekt kan gå till.

Mötet

Vi värderar ett personligt och respektfullt bemötande och vill alltid arbeta nära kunden, utan mellanled, för att uppnå det bästa möjliga resultatet. Hos oss har du därför direkt kontakt med den arkitekt som arbetar i projektet.

Vi är stolta över vår prestigelöshet, vi är pragmatiska och vi vågar ifrågasätta våra egna idéer för att testa nya lösningar.

Verifiering

Den första delen av ett projekt handlar om att komma överens om vilka ramar som gäller för projektet. Det är viktigt att vi förstår er vision och att vi tillsammans formulerar projektets syfte och mål.

En väl formulerad projektplan blir underlag för budget och kvalitetsmål som skall upprätthållas. Vi gör en lokal- och varumärkesanalys, fastställer planlösning och återkopplar med en grov kostnadskalkyl.

Koncept

Ett bra koncept som bekräftar vilka ni är och hur ni vill utvecklas är grunden för att lyckas med ett inredningsprojekt. Vi tar fram inspirerande underlag och presenterar moodboards med förslag om färgsättning och materialval.

Med ledning av det koncept som tagits fram i samråd med kund konkretiseras arbete med inredningsförslag och möbleringsplaner.

Inredningsförslag

Vi levererar ett inredningsförslag som bygget på det koncept som tagits fram och som tar hänsyn till era behov och förutsättningar både idag och för framtiden. Genom att planera för framtiden redan idag så kan vi både spara pengar och göra en insats för miljön. Vi inventerar befintlig inredning, levererar detaljerade möbleringsplaner och kostnadskalkyl.

Handlingar

För att kunna realisera inredningsförslaget behövs handlingar för upphandling av olika slag. Det kan vara ett underlag som upphandlar målningsarbeten, specialsnickerier eller den lösa inredningen.

I den här delen av projektet arbetar vi i samråd med våra kunder med upphandlingsunderlag och inköp.

Färdigställande

Vi bistår våra kunder i samband med färdigställande av en lokal genom t.ex. att vara på plats och kontrollera ombyggnationer, samordna leveranser av inredning och utföra besiktningar av olika slag.

Uppföljning

Vi arbetar med erfarenhetsåterföring och följer upp avslutade projekt med studiebesök och ett möte.

“Vårt arbete är grundat på värdeskapande processer som ska ge mervärde för våra kunder”

– Marie Lindblad, partner och inredningsarkitekt

Så hjälpte vi Uppsala Nya Stadshus in i framtiden

Vi på Indicum vann under 2019 upphandlingen av uppdraget att inreda Uppsala Nya Stadshus, en mötesplats för demokrati. Uppdraget sträckte sig från kartläggning och konceptframtagning fram till och med leveranser och inflyttning.