Indicum Lab – våra mer experimentella projekt och intressen, med 100% utrymme för kreativt och konstnärligt utforskande

Indicum Konst

Konstnärlig utsmyckning skapar mervärden och vi tycker att det är viktigt att prioritera konst för både offentliga ytor och kontor. Indicum konst arbetar med tre delar – konstnärlig utsmyckning i projekt, utställningar och konstprojektsamordning.

Rumsavskiljaren Ray

Vi på Indicum tog fram rumsavskiljaren Ray i samband med ett projekt där ett kontor skulle gå från fasta arbetsplatser till ett mer flexibelt arbetssätt. Som strålar av ljus avskärmar Ray olika delar på en arbetsplats.

Som en ifrågasättande tonåring vill vi att Indicum Lab ska ge utrymme för kreativt och konstnärligt utforskande. 

Forever lost in clown land

Med utställningen Forever lost in clown land har vi låtit en vision om färg, textur och form växa fram som knyter an till vår arbetsprocess kring koncept.

Kvist & Knot

Vi vill genom projektet Kvist & knot undersöka hur värdet på svenskt lövträ kan öka genom att fokusera på design och acceptans.

I.A

Inredningsarkitektur.se

Inredningsarkitektur.se är ett initiativ startat av Indicum inredningsarkitekter med syftet att driva debatt och sprida kunskap om god inredningsarkitektur ur ett vidare perspektiv.
IA har flera samarbetspartners knutna till sidan, både företag som bistår med redaktionellt stöd och sponsorer som bidrar med material. IA ger utrymme för olika åsikter med det övergripande målet att innehållet ska vara kvalitativt och engagerande. Hör gärna av dig!


Vill du bidra med material eller stödja oss som sponsor?

Eller har du helt andra funderingar?

Kontakta oss på redaktion@inredningsarkitektur.se

För att hålla en hög nivå i vårt arbete, är våra utforskande och många gånger olönsamma projekt en väldigt viktig del i vårt arbete.

-VD Kristin Östberg

Kulturnatten Uppsala

Datum 1 september 2023 Kontaktperson Cecilia Tjärnberg ”Metaforen Grön Tråd antyder att hållbarhet och samexistens inte är enkla isolerade komponenter,…

Läs mer

Kvist & Knot

Vi vill öka värdet på svenskt lövträ genom projektet Kvist & Knot. Genom innovativ design kommer projektet att visa på…

Läs mer