Vi är ett arkitektkontor med bred kompetens som främst arbetar med inredningsarkitektur och möbeldesign.

Vad vi erbjuder företagskunder

Vill ni ha hjälp med att höja nivån på hela arbetsplatsen eller enbart ett professionellt perspektiv?
Vi erbjuder ett tydligt offertunderlag med flexibel tidplan anpassad efter ert behov.

Vad vi erbjuder privatkunder

En enklare översyn eller ett helhetskoncept?
Vi tar fram inredningskoncept anpassat efter dina förutsättningar och önskemål.

Vad gör en inredningsarkitekt?

En inredningsarkitekt har expertkunskap om och ritar inredningar till arbetsplatser, offentliga miljöer och privata bostäder. Det är i inredningen som våra kroppar möter miljön. Det är inte bara en fråga om utseende, inredningen påverkar alla våra sinnen och våra aktiviteter. Den har en direkt inverkan på möjligheten att lyckas med våra jobb, att må bra och att trivas. Läs mer på inredningsarkitektur.se

 

Vår kompetens spänner över en mängd olika discipliner, från arkitektur, inredning och produktdesign till grafisk design och konstnärlig utsmyckning.

Vi arbetar med hållbar inredningsarkitektur och skapar miljöer för människors välbefinnande inom ramen för de resurser vi har.

Tillsammans med våra kunder skapar vi rumsliga upplevelser som håller över tid där outforskade och oväntade lösningar lyfter projekten till nya nivåer.

Inredningsarkitektur

Hållbara miljöer där människor trivs

Vi vet att god inredningsarkitektur ökar människors livskvalitet, reflekterar varumärken, stödjer verksamheter och ger inspiration i vardagen. För oss är det en självklart att vi levererar god inredningsarkitektur som dessutom är hållbar till våra kunder.

Hållbar inredningsarkitektur handlar om ett engagerat och innovativt fokus integrerat i tidiga skeden av uppdragen där återbruk, flexibilitet, hög kvalitet och förändring genom förädling är självklara vägar framåt.

Vi arbetar både med stora och små projekt och med alla områden som hör inredningsarkitekturen till – från möbleringsplaner, tillgänglighet, akustik och ergonomi till färgsättning, möbeldesign, belysning och konstnärlig utsmyckning.

Möbel- och produktdesign

Design som påverkar och berör

Möbel- och produktdesign är ett område som berör alla och som dessutom kan påverka till att tänka om och minska den klimat- och miljöpåverkan som vår bransch står för.

Vi arbetar utifrån en helhetssyn på design som utgår från människors behov av funktionella möbler i en värld där vi måste hushålla med resurser och minska vår miljöpåverkan.

Vårt arbete med möbeldesign fungerar som en inkubator där idéer tillvaratas och utvecklas till nytänkande och hållbara lösningar. Vi vill att våra möbler ska göra människors liv enklare, roligare och vackrare samtidigt som de ska medverka till minskad miljöbelastning.

Läs mer om våra spännande designprojekt här

Utbildning

Vi vill att branschen ska växa tillsammans med oss

Vi vill dela med oss av vår erfarenhet och kunskap inom det vi gillar mest: inredningsarkitektur och hållbarhet. Vi erbjuder föreläsningar och webbinarier med fokus på hållbar inredningsarkitektur till lärare, studenter och företag.

Läs mer här