Vi är ett arkitektkontor med bred kompetens som främst arbetar med inredningsarkitektur och möbeldesign.

Vår kompetens spänner över en mängd olika discipliner, från arkitektur, inredning och produktdesign till grafisk design och konstnärlig utsmyckning.

Vi arbetar med hållbar inredningsarkitektur och skapar miljöer för människors välbefinnande inom ramen för de resurser vi har.

Tillsammans med våra kunder skapar vi rumsliga upplevelser som håller över tid där outforskade och oväntade lösningar lyfter projekten till nya nivåer.

Inredningsarkitektur

Hållbara miljöer där människor trivs

Vi vet att god inredningsarkitektur ökar människors livskvalitet, reflekterar varumärken, stödjer verksamheter och ger inspiration i vardagen. För oss är det en självklart att vi levererar god inredningsarkitektur som dessutom är hållbar till våra kunder.

Hållbar inredningsarkitektur handlar om ett engagerat och innovativt fokus integrerat i tidiga skeden av uppdragen där återbruk, flexibilitet, hög kvalitet och förändring genom förädling är självklara vägar framåt.

Vi arbetar både med stora och små projekt och med alla områden som hör inredningsarkitekturen till – från möbleringsplaner, tillgänglighet, akustik och ergonomi till färgsättning, möbeldesign, belysning och konstnärlig utsmyckning.

Möbel- och produktdesign

Design som påverkar och berör

Möbel- och produktdesign är ett område som berör alla och som dessutom kan påverka till att tänka om och minska den klimat- och miljöpåverkan som vår bransch står för.

Vi arbetar utifrån en helhetssyn på design som utgår från människors behov av funktionella möbler i en värld där vi måste hushålla med resurser och minska vår miljöpåverkan.

Vårt arbete med möbeldesign fungerar som en inkubator där idéer tillvaratas och utvecklas till nytänkande och hållbara lösningar. Vi vill att våra möbler ska göra människors liv enklare, roligare och vackrare samtidigt som de ska medverka till minskad miljöbelastning.

Läs mer om våra spännande designprojekt här

Utbildning

Vi vill att branschen ska växa tillsammans med oss

Vi vill dela med oss av vår erfarenhet och kunskap inom det vi gillar mest: inredningsarkitektur och hållbarhet. Vi erbjuder föreläsningar och webbinarier med fokus på hållbar inredningsarkitektur till lärare, studenter och företag.

Läs mer här

 

 

Kontakta oss för att boka en konsultation eller välj mellan dessa tre erbjudanden.

En enklare översyn

Vill ni uppdatera era lokaler men inte göra om så mycket? Med färgsättning, dekoration och växter kan vi lyfta era lokaler till en ny nivå. Våra erfarna inredningsarkitekter hjälper er att ta fram ett sammanhängande förslag som avspeglar er verksamhet från grunden.

Vad som ingår:

 • Ett första möte hos er där vi går igenom behov, förutsättningar och inriktning
 • Ett andra digitalt möte där vi presenterar förslag på färgsättning, dekorationer och växter
 • En sammanställning av förslaget som ni sedan kan ta vidare och förverkliga i den omfattning och takt ni själva önskar

materialbibliotek

Nytt inredningskoncept

Vill ni höja kvalitén på era lokaler och behöver ett professionellt perspektiv? Oavsett om ni vill förnya, är nyinflyttade eller står inför en kommande förändring så kan Indicums professionella inredningsarkitekter hjälpa er att ta fram ett sammanhängande inredningskoncept som avspeglar era behov och lyfter era lokaler. Utöver kulör- och materialpalett så får ni även rådgivning och idéer på andra förbättringsmöjligheter.

Vad som ingår:

 • Ett första möte hos er där vi går igenom behov, förutsättningar och inriktning
 • Två digitala möten där vi stegvis arbetar fram inredningskoncept tillsammans med er
 • Ett digitalt möte där vi visar ett inredningsförslag, kulör- och materialval samt en kostnadskalkyl
 • En sammanställning av koncept, inredningsförslag, kulör- och materialval, med all information ni behöver för att kunna upphandla inredning, och anlita hantverkare. Vi skickar också med en lista på rekommenderade hantverkare och inredningsleverantörer

Hela arbetsmiljön

Vill ni ha hjälp med att höja nivån på hela arbetsplatsen? I detta erbjudande ingår allt som ryms inom ”Nytt inredningskoncept” och dessutom arbetar vi med planlösningar, flödes- och funktionsstudier för att skapa en arbetsmiljö som, förutom att uppfylla alla krav på en god arbetsmiljö, är väl anpassad till det arbete som ska utföras i lokalen.

Vad som ingår:

 • Ett första möte hos er där vi går igenom behov, förutsättningar och inriktning
 • Två digitala möten där vi stegvis arbetar fram inredningskoncept tillsammans med er
 • Ett digitalt möte där vi visar ett inredningsförslag, kulör- och materialval samt en kostnadskalkyl
 • Ett möte för att visa förslag på förbättringar gällande planlösningar, flöden och funktioner i lokalen
 • En sammanställning av koncept, inredningsförslag, kulör- och materialval, med all information ni behöver för att kunna upphandla inredning, och anlita hantverkare. Vi skickar också med en lista på rekommenderade hantverkare och inredningsleverantörer.
 • Möbleringsplaner som uppfyller alla krav på en god arbetsmiljö och som tar hänsyn till framtida förändringar.