Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: http://indicum.se

Genom att använda vår webbplats och eller att du lämnar dina uppgifter till oss samtycker du till en sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Vi använder och behandlar dina personuppgifter i samband med att du till exempel besöker vår webbplats eller kontaktar oss. Exempel på personuppgifter är fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsinformation, köp-, beställnings- och användningshistorik, IP-adress och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar när du kontaktar oss).

Samtycke

Den epostadress som du lämnar när du anmäler dig till Indicums nyhetsbrev kommer att användas av Indicum i syfte att lämna information om Indicums events, samarbeten, information, nyheter samt marknadsföring av Indicums tjänster. Indicum sparar din e-postadress så länge Indicum gör e-postutskick med detta syfte och kommer att radera den när syftet inte längre kvarstår.

Du kan när du vill avregistrera dig från kommande utskick. Du kommer då inte att få fler utskick från Indicum och din e-postadress kommer då att tas bort från registret. I varje utskick inkluderas en länk som man kan använda för att avregistrera sig från nyhetsbrevet.

Personuppgifter som lämnas via kontaktformulär kommer att användas i informationssyfte relaterat till det ärende som kontakten gäller samt förekommande information och marknadsföring av tjänster som relaterar till ärendet.

När du registrerar dig för utskick från Indicum eller använder kontaktformuläret och anger att du godkänner användarvillkoren innebär det att du lämnar ditt godkännande till att Indicum behandlar dina personuppgifter i enlighet med ovanstående användarvillkor.

Avtal

Indicum förbinder sig att inte sprida vidare personuppgifter till tredje part och kommer endast att använda uppgifterna till ovan angivna ändamål.

Indicum är skyldigt att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Indicum bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

Var behandlar vi dina uppgifter?

De personuppgifter som vi samlar in från dig lagras i regel inom Europeiska Unionen eller det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EU/ EEA), men kan även när så krävs överföras och bearbetas i ett land utanför EU/ EEA. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning och utan att dina lagstadgade rättigheter undergrävs.

Cookies

Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra användarupplevelsen och för optimering av webbplatsen. Det finns två typer av cookies:

På vår webbplats används båda sessioncookies och permanenta cookies. Oberoende av vilken typ av cookie som används på den här webbplatsen sparas ingen personlig information om besökaren (som till exempel e-postadress eller namn) av dessa cookies.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om hur du kan se vilka cookie som finns lagrade i din webbläsare, hur man tar bort dem samt gör inställningar för om cookies ska accepteras eller inte.

Delning av personuppgifter till tredje part

Inducum överför personuppgifter (e-postadress) till Mailchimp i USA för e-postutskick. För att möjliggöra analys av användning av webbplatsen kan Indicum komma att använda Google Analytics som genom cookies kan komma att samla in personuppgifter (visitor stats). Indicum vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part, eller som överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med GDPR.

Personuppgiftsansvarig

Indicum har utsett en personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vid frågor, kontakta Indicum på e-post info@indicum.se

Uppdaterades: 2022-10-26