Naturinspirerad ”Aha-upplevelse”

Projektnamn

Memira Ögonkliniker, designkoncept

Beställare

Memira Ögonkliniker

Projekttid

2016 – 2017

Storlek

Ca 1000 kvm

I samband med att Memira’s huvudkontor i Uppsala skulle flytta till nya lokaler fick vi i uppdrag att ta fram ett koncept/gestaltningsprogram för inredningen och färgsättningen samt en layout för möblering där man på en del övergick till ett nytt arbetssätt. Konceptet ska sedan kunna appliceras på Memira’s samtliga kliniker i Norden.

Utmaning

Memira efterfrågade ett kontor med ”aha-upplevelse” som skulle kännas inspirerande, stimulerande och roligt samtidigt som det skulle vara funktionellt och bra strukturerat. Det nya kontoret skulle anpassas för olika typer av arbetssätt däribland aktivitetsbaserat arbete samt också fungera som mottagning för klinikens patienter. En viktig förutsättning för projektet var att viss befintlig inredning skulle implementeras i det nya inredningskonceptet, utan att för den delen dra ner helhetsintrycket. En annan förutsättning var att projektet skulle genomföras med hög flexibilitet och effektivitet för att hålla den snabba tidsramen och den begränsade budgeten.

Lösning

Resultatet blev en inredning som har sin utgångspunkt i Memira’s befintliga lite naturinspirerade inredning men som vi twistat till för att göra den mer modern och för att skapa mer liv och kreativitet i kontoret. Konceptet bär namnet Naturen 2.0. I konceptet har vi låtit den vilda naturen med trämaterial möta den mer tillrättalagda naturen med estetik hämtad från våra trädgårdar i form av spaljéer och ståltrådsmöbler. Vi har jobbat med olika ytor anpassade för olika typer av arbete och på så sätt skapat en levande och aktiv arbetsplats som kan erbjuda både lugna patientdelar och kreativa ytor för gemensamt arbete.

Färgskalan växlar från lugna och milda gröna toner i klinikens ytor till mer pigga gula och gröna nyanser i kontorsdelarna.

Tillfälliga arbetsplatser i kontorsdelen

De grafiska inslagen i projektet i form av film på glaspartier och mönsterbild skapar liv och rörelse samtidigt som det ger kontoret ett personligt uttryck.

Konceptet ska kunna appliceras på Memira’s samtliga kliniker.