Memira Ögonkliniker

Inredningskoncept för Memira:

I samband med att Memira’s huvudkontor i Uppsala skulle flytta till nya lokaler fick vi i uppdrag att ta fram ett koncept/gestaltningsprogram för inredningen och färgsättningen. Tanken är att konceptet ska kunna appliceras på Memira’s samtliga kliniker.

Vi tog fram en inredning som har sin grund i Memira’s befintliga lite naturinspirerade inredning men som vi twistat till för att ge mer liv och kreativitet till kontoret. Konceptet fick namnet Naturen 2.0. I konceptet låter vi den vilda naturen med trämaterial möta den mer tillrättalagda naturen med estetik hämtad från våra trädgårdar i form spaljéer och ståltrådsmöbler. Färgskalan växlar från lugna och milda gröna toner i klinikens ytor till mer pigga gula och gröna nyanser i kontorsdelarna.

Vilka behov/problem vill kunden att ni skulle lösa:

Memira Ögonkliniker efterfrågade ett kontor med ”Aha-upplevelse” som skulle kännas inspirerande, stimulerande och roligt samtidigt som det skulle vara funktionellt och bra strukturerat.

Vad är ni på Indicum mest nöjda med:

Vi är väldigt nöjda med de grafiska inslagen i projektet i form av film på glaspartier och mönsterbild till ljusväggen i kontorets pausrum. Det skapar liv och rörelse samtidigt som det ger kontoret ett personligt uttryck.

Vilka är de största utmaningarna med projektet:

Att lyckas skapa en rumslig helhetsupplevelse trots den stora blandningen av nya och befintliga möbler från Memira’s två kontor i Uppsala och Stockholm.

  • Projekttid: 2017
  • Storlek: Ca 1000 m2
  • Typ av lokaler: Klinik, reception, väntrum, undersökningsrum, arbetsytor, mötesrum och pausrum.
  • Beställare: Memira

 

Om Memira Ögonkliniker:

Memira ögonkliniker är Skandinaviens ledande aktör på ögonlaser och linsbytesoperationer. Varje år gör Memira ca 20.000 operationer så att fler kan leva livet utan glasögon och linser.