Datum

16 maj 2023

Kontaktperson

Kristin Östberg

”Vår drivkraft ligger i att ge varje projekt det där lilla extra. Som initiativtagare till miljömärkningen Hållbar interiör och plattformen Inredningsarkitektur.se vill vi bidra till att forma en hållbarare framtid och bättre bransch”, säger Therese Löwstedt, Inredningsarkitekt, partner och hållbarhetschef på Indicum.

Vi har publicerat vår hållbarhetsrapport 2023

Under 2023 har världen fortsatt att kämpa med oro och konflikter, samtidigt som ekonomin har varit osäker och inflationen hög. Trots detta har medvetenheten om klimatförändringar ökat, och den skakiga ekonomin har drivit på återbruk inom inredningsprojekt, vilket minskar CO2-utsläppen och kostnaderna. Många arbetsplatser fortsätter att anpassa sig efter pandemin, vilket har lett till nya krav på interiören.

Indicum har deltagit aktivt i förändringsarbetet, bland annat genom att arbeta med hållbar interiör och genom att delta som talare och hålla utbildningar på olika event och skolor. Vi har visat upp våra nya lokaler i Stockholm och arrangerat utställningar och event. Framför allt har arbetet med Hållbar Interiör gått framåt och den nya miljömärkningen för interiörer är redo för lansering i september 2024.

Indicum vann också 2023 års arkitekturpris i Uppsala för arbetet med interiören till Uppsala Nya Stadshus, där juryn framhöll det lyckade samspelet mellan gammalt och nytt samt de inkluderande hållbarhetsaspekterna. Läs mer om vårt arbete i Indicums Hållbarhetsrapport 2023.

Hållbar inredningsarkitektur handlar om ett engagerat och innovativt fokus integrerat i tidiga skeden av uppdragen där återbruk, flexibilitet, hög kvalitet och förändring genom förädling är självklara vägar framåt. Läs mer i vår hållbarhetsrapport.