Hemma bra men på kontoret bäst

Projektnamn

Uppsala Stadshus

Beställare

Uppsala Stadshus

Projekttid

2019-2022

Storlek

26 000 kvm, ca 1650 medarbetare

Gestaltningen av det nya stadshuset i Uppsala är präglat av målsättningen att utveckla stadsmiljön för medborgarna och att förbättra arbetsmiljön för kommunens anställda. Stora glaspartier och generöst med grönska gör inomhusmiljön levande. Den tillbyggda delen som stod färdig hösten 2021 står i smakfull kontrast till originalhuset från 1963.   

Utmaning

Uppmuntra medarbetarna till det självklara valet att vilja arbeta på kontoret efter två år av hemarbete. Idén om en inkluderande medborgarservice med öppna ytor och ett nytt förändrat arbetssätt har påverkat den nya inredningen. Genomgående för hela huset är en zonindelning utifrån ett koncept som hämtat sin inspiration från Uppsalas flora.

Lösning

Möjliggöra för aktiviteter i gemensamhetsutrymmen och nytt inredningskoncept. Riktlinjerna för hållbarhetsarbetet sattes upp tidigt i projektet. Cirkulära designprocesser har gett slitna möbler nytt liv. Genom direkt återbruk och rekonditionering har kommunen kunnat spara på både ekonomiska och ekologiska resurser.

2624 st möbler och armaturer som har återbrukats, vilket ger en stor klimatbesparingspotential både mätt i vikt och i CO2 utsläpp

Kommunfullmäktigesal som bjuder in medborgare till dialog

Interiören är inspirerad av Uppsalas flora och har blivit en symbol för mångfald med plats för alla

Uppsalas flora på draperiet i pressrummet som även fungerar för vigslar och möten
Inbjudande plats för umgänge
sällskapsyta på kontor
Harmonisk färgsättning, med Uppsalas flora som syns genom hela huset
Yta för fika i den multifunktionella matsalen