Uppsala Stadshus

Gestaltningen av det nya stadshuset i Uppsala är präglat av målsättningen att utveckla stadsmiljön för medborgarna och att förbättra arbetsmiljön för kommunens anställda.
Idén om en inkluderande medborgarservice med öppna ytor och ett nytt förändrat arbetssätt har påverkat den nya inredningen. Genomgående för hela huset är en zonindelning utifrån ett koncept som hämtat sin inspiration från Uppsalas flora. Riktlinjerna för hållbarhetsarbetet sattes upp tidigt i projektet. Cirkulära designprocesser har gett slitna möbler nytt liv. Genom direkt återbruk och rekonditionering har kommunen kunnat spara på både ekonomiska och ekologiska resurser.
I huset är känslan av att vara både inne och ute samtidigt påtaglig. Stora glaspartier och generöst med grönska gör inomhusmiljön levande. Den tillbyggda delen som stod färdig hösten 2021 står i smakfull kontrast till originalhuset från 1963.

 

Projekttid: 2019-2021

Storlek: 26 000 kvm och ca 1800 medarbetare

Typ av lokaler: Kontor, publika ytor

Husarkitekt: Henning Larsen Architects

Beställare: Uppsala kommun

Fotograf: Jason Strong