materialpalett
Datum

16 december 2020

Kontaktperson

Kristin Östberg

Återbruk som en röd tråd

På Indicum älskar vi en utmaning och att hjälpa våra kunder att göra bättre val när det kommer till inredning. Man vinner alltid på återbruk, vilket vi alltid anpassar efter kundens specifika förutsättningar och önskemål.

I ett uppdrag för Konkurrensverket i Stockholm blev återbruk och rekonditionering av möbler en röd tråd. De skulle flytta till nya lokaler och i samband med detta gjorde vi tillsammans en stor inventering av möbler med möjlighet att återbruka. Vi valde att lägga stort fokus på att återbruka de delar vi vet har stor miljöpåverkan som exempelvis höj- och sänkbara skrivbord och arbetsstolar. Just arbetsstolar har cirka tio gånger större miljöpåverkan än en trästol.

Utöver detta återbrukades även förvaring och mötesstolar. De cirka 180 mötesstolarna var av samma modell men i olika klädslar och med olika antal år på nacken. Här valde vi ut de som var i bäst skick och som också hade en färgställning som passade in i det framtagna inredningskonceptet. Dessa fick följa med utan justering och de övriga sändes till fabrik för omklädnad, översyn av stoppning och korrigering av eventuella defekter. Sammanlagt återbrukade och rekonditionerade Konkurrensverket cirka 64 procent av den totala inredningen vid flytten.