En inspirerande arbetsplats med plats för både möten och lugn och ro hos Vård- och omsorgsförvaltningen

Projektnamn

Hajen, inredning

Beställare

Vård- och omsorgsförvaltningen, Mölndals stad

Projekttid

2021 – 2022

Storlek

ca 750 kvm

I början av 2022 flyttade Vård- och omsorgsförvaltningen i Mölndals stad till nya lokaler. Flytten innebar att flera olika enheter som tidigare suttit uppdelade på ett flertal olika adresser flyttade ihop i nybyggda lokaler mitt i Mölndals centrum. Då många av medarbetarna arbetar ute på fältet var den nya lokalen tänkt att fungera som en hemvist för de anställda, en harmonisk och trygg plats där man både kan arbeta enskilt och möta sina kollegor.

Utmaning

Vårt uppdrag har varit att väva ihop byggnadens arkitektur med nya och återbrukade möbler till en funktionell och harmonisk helhet. För att lyckas har återbrukade möbler främst placerats i stängda rum och på öppna ytor har soffor kompletterats med nya kuddar för att passa in i färgsättningen.

Lösning

Inredningskonceptet bygger vidare på den grund som Fredblad arkitekter har tagit fram där träspaljéer skapar spännande rumsligheter och diagonala linjer återfinns i både inredningsdetaljer, väggmålningar och planlösning. På bilden syns detaljer från lokalens pausrum som fungerar som en energigivande mötesplats för alla medarbetare.

Då beläggningsgraden för de olika medarbetarna skiljde sig åt markant gällde det att skapa en flexibel arbetsplats där alla känner sig hemma. Inredningen har därför en stor variation av olika möbeltyper och många mötesplatser i olika storlekar.

Färgsättningen går i varma färger från rött och orange via gul till grön, kulörerna är pigga och energigivande men ändå harmoniska. En utmaning i projektet var att skapa en fin helhet i de nya lokalerna trots en liten budget. För att hålla budgeten återbrukades en stor del av möblerna från de tidigare lokalerna.

Den invändiga färgsättningen är inspirerad av den svenska naturens skiftningar från grönt till varma röda och orangea toner.

Från grönt till varma röda och orangea toner

Över en tredjedel av möblerna har återbrukats från de tidigare lokalerna.

En harmonisk och trygg plats där man både kan arbeta enskilt och möta sina kollegor.