Naturvårdsverket

Tillsammans med Naturvårdsverket utvecklar Indicum just nu inredningslösningar för kontoren i Stockholm och Östersund. Aktiviteter i gemensamhetsutrymmen, uppdateringar av zonkartor och nya inredningskoncept är en del av uppdraget. Målet är att locka fler medarbetare tillbaka till kontoret efter två år av hemarbete.