Hemma bra men kontoret bäst

Foto: Sittplats
Projektnamn

Naturvårdsverket

Beställare

Naturvårdsverket

Projekttid

2022 – pågående

Storlek

Östersund 1300 kvm,

Stockholm 7700 kvm

Tillsammans med Naturvårdsverket utvecklar Indicum just nu inredningslösningar för kontoren i Stockholm och Östersund. Aktiviteter i gemensamhetsutrymmen, uppdateringar av zonkartor och nya inredningskoncept är en del av uppdraget. Målet är att locka fler medarbetare tillbaka till kontoret efter två år av hemarbete.

Utmaning

Vår uppgift är att skapa rätt förutsättningar som möjliggör arbete på kontoret i kombination med hemarbete. Utmaningen är att skapa ett aktivt kontor där lokalerna fylls av medarbetare.

Lösning

Snart presenterar vi vår lösning.

Aktivitetsbaserad arbetsplats som möjliggör arbete på många olika ställen

Foto: Almedalsgolv
Foto: Atrium