Balans mellan gammalt och nytt

Projektnamn

Bloms Hus

Beställare

Stockholms Universitet

Projekttid

2017

Storlek

1800 kvm

På uppdrag av Stockholms universitet har Indicum arbetat med Bloms Hus. Huset är från 1800-talet och inhyser universitetets ledning och rektors kansli. Bloms hus är klassat som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen och projektet har genomförts i nära samarbete med byggnadsantikvarie som bla återskapat originalfärgsättningar och tapeter. För Indicum har projektet inneburit en fin balans mellan gammalt och nytt, då en stor del äldre möbler återbrukats i samspel med ny inredning.

Utmaning

Den stora utmaningen i projektet har varit att skapa en modern arbetsplats i en historisk miljö. Att hitta en bra balans mellan funktion och estetik som svarar för Stockholm universitets behov och samtidigt fyller en representativ roll gentemot besökare.

Lösning

Lösningen har varit att jobba i nära samarbete med verksamheten och projektledare. Genom återbruk i kombination med nyinköpt inredning har en miljö som både andas nutid och historia skapats. För att hålla jämna steg med husets nivå på estetik och kvalitet har möbler valts med stor omsorg och med fokus på svenska producenter.

Modernt i historisk miljö

Kulturminnesmärkt fastighet som har renoverats varsamt
Klassisk och tidlös design på möbler och matta
klädhängare på återbrukat kontor
Harmonisk och inbjudande färgsättning i konferensrum
Invändig färgsättning som visar byggnadens ursprungliga karaktär

En fin balans mellan gammalt och nytt, där en varsam renovering av byggnaden har utförts