Datum

15 februari 2023

Kontaktperson

Kristin Östberg

”Nu är det hög tid att ta interiören på större allvar, vilket aktualiseras med nya klimatdeklarationer”. Det menar Kristin Östberg , inredningsarkitekt och projektledare för Hållbar interiör.

2 x Kristin i nya numret av Arkitektur

I årets första utgåva av tidskriften Arkitektur bidrar vår VD Kristin Östberg i två artiklar. Den ena artikel handlar om den nya klimatdeklarationen och den andra artikeln belyser färgens betydelse inom räddningstjänsten.

I debattartikeln ”Äntligen börjar vi förstå interiörens miljöpåverkan” lyfter Kristin frågan om interiörens låga status i Sverige och vikten av att ändra på detta. Inredningsarkitekten har en viktig roll i arbetet för att minska vår klimat och miljöpåverkan. ”Nu är det hög tid att ta interiören på större allvar, vilket aktualiseras med nya klimatdeklarationer”. Det menar Kristin Östberg , inredningsarkitekt och projektledare för hållbar interiör.

Indicum har arbetat med interiören för Räddningstjänsten i Luleå och Kristin berättar i artikelserien ”4 x Färg” om erfarenheter från det arbetet. Vi har bland annat tittat noga på färgens betydelse som kommunikation för att skapa tydlighet i utryckningssituationer. Läs mer i senaste numret av Arkitektur, 2023. Nummer 1, s. 26.

Indicum Inredningsarkitekter. Materialpalett
Indicum Inredningsarkitekter

I takt med att vi måste minska klimat – och miljöpåverkan kommer interiören och lokalen allt högre upp på agendan. I och med EU:s nya direktiv Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som innebär att företag ska börja att hållbarhetsredovisa och rapportera enligt det nya regelverket frå EU, behöver svenska företag och organisationer verktyg för att kunna redovisa lokalernas miljöpåverkan. Läs mer i senaste numret av Arkitektur, 2023. Nummer 1, s. 14.

Räddningstjänsten i Luleå. Indicum Inredningsarkitekter. Brandstation. Färg.
Räddningstjänsten i Luleå. Indicum Inredningsarkitekter

Grafiken guidar till rum för det som är smutsigt, gult, och det som är rent, grönt. Färgen som används måste också stå emot extremt slitage och tåla olika typer av kemikalier, säger Kristin.

Räddningstjänsten i Luleå. Indicum Inredningsarkitekter. Brandstation. Färg.
Räddningstjänsten i Luleå. Indicum Inredningsarkitekter