Therese Löwstedt

Inredningsarkitekt MFA

Therese är en mycket engagerad inredningsarkitekt med stor erfarenhet av projekt inom den offentliga sektorn, vilket gett henne goda kunskaper om de regler som gäller vid statliga upphandlingar. Therese styrka ligger i att omvandla koncept till konkreta inredningsförslag där kvalitet, pris och hållbarhet står i fokus. På kontoret ansvarar hon för Indicums interna miljöarbete och har varit en drivande faktor i att ta fram Indicums egen miljömärkning. Therese är utbildad på Beckmans Designhögskola och Konstfack.

Exempel på projekt Segerstedthuset, Ahlford, Sjukhusledningen, SISAB

Kontaktuppgifter

Alla Medarbetare