Datum

21 mars 2023

Kontaktperson

Nora Velander

”En bra inventering är en otroligt viktig byggsten för ett interiört miljöarbete”, säger Nora Velander, Inredningsarkitekt på Indicum.

Vikten av inventering vid klimatbesparingar

Under 2022 påbörjade vi vårt samarbete med Naturvårdsverket, ett ramavtal där vi är upphandlad leverantör av arkitekttjänster. Naturvårdsverket hade strax innan pandemin flyttat till nya lokaler och genomfört ett omfattande inredningsprojekt, med komplettering av ny inredning samt återbruk av befintliga möbler från tidigare lokal. Tengbom ansvarade för inredningen.

Nu efter pandemin har Naturvårdsverket i likhet med andra organisationer insett att deras lokaler inte nyttjas till fullo, pga det förändrade arbetssätt med mer distansarbete som pandemin har lett till. För att hjälpa Naturvårdsverket att anpassa lokalen efter de nya förutsättningarna har vi gjort en omfattande inventering av samtlig inredning, allt från möbler till textil inredning. Med en komplett inventeringslista kan Naturvårdsverket enkelt få en överblick över vilka typer av möbler som finns, var de står och vilket utförande de har, och på så sätt enkelt förändra sina lokaler med den inredning de har.

Att ha en uppdaterad inventarielista är en viktig hållbarhetsaspekt för att nyttja resurser på bästa sätt. Listan kan uppdateras med information om skick och nyttjandegrad för att långsiktigt kunna planera för rekonditionering, inköp och avyttring. Med inventarielistan som grund har vi nu påbörjat en omfattande ommöblering, där vi genom att placera om befintliga möbler hoppas kunna lösa de nya behov som uppstått efter pandemin, t.ex. fler ytor anpassade för video- och hybridmöten samtidigt som vi inte belastar miljön i onödan.

Läs mer i vår Hållbarhetsrapport