Datum

4 maj 2022

Kontaktperson

Marie Lindblad

Hur skapar vi en oas där balansen mellan mening, miljö, design och funktion blir till ett? Hur kan vår oas väcka frågor om ekologi och klimatförändringar?

TEAM INDICUM & MARELD

Gemensamt tävlingsbidrag till Street Moves med Mareld


Som ett kreativt samarbetsteam bestående av inredningsarkitekter och landskapsarkitekter möts vi i dialogen. En nyfiken öppenhet inför de olika disciplinernas expertkunskaper ligger till grund för vårt samarbete. Genom samtal får vi ökade insikter kring arkitekturens brukare och olika perspektiv på rumslighet. Vi möter beställare och lokala representanter med ett ödmjukt och professionellt sätt. En samsyn kring hållbarhet i alla led ligger till grund för hur vi tar oss an en ny plats. Inredningsarkitekter och landskapsarkitekter möter varandra i att arbeta med taktilitet och materialitet. Hur nära ska vi uppleva och hur starkt? Exteriöra kvaliteter har länge letat sig in genom ytterdörrar och entréer, liksom element från innemiljön letar sig ut. Växtlighetens och naturens bidrag till interiören har stark påverkan på den rumsliga upplevelsen. Genom detta samarbete vill vi låta en omsorg om detaljer, färgval och formspråk bygga ett mer hållbart stadsrum.

I vårt försök att gestalta detta tror vi starkt på hur landskapsarkitektur och
inredningsarkitektur kan förenas i en vurm för sinnligheten. Vi är uttolkare av människans behov. Vi tror att våra respektive discipliner kan korsbefruktas och att resultatet av vårt samarbete blir en starkare upplevelse för människan. Den mänskliga skalan är vår gemensamma och genom sinnliga intryck och observationer bygger vi en ögonöppnare för de större och mer komplexa frågor som ekosystemtjänster och långsiktigt hållbara stadsrum. Vår oas ska visa på de processer i naturen som vi
människor är beroende av och som får oss att må bra. Människorna i staden ska ges möjlighet att interagera med och engagera sig i sin omgivning. Platsen och stadens förutsättningar bestämmer och genom en dialogbaserad designprocess får vi förståelse för behoven i just denna gatumiljö. Detta tror vi bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling av städer och samhällen i alla
storlekar.