Slutrapporten till Vinnovaprojektet UDI steg 1 är inskickad

Genom arbetet med Hållbar Interiör i steg 1 har projektet gått från att vara en idé med bred ansats till ett projekt med tydliga mål, stor potential och bred uppslutning av relevanta aktörer.

Arbetet har resulterat i en arbetsmodell och en genomförandeplan för att utveckla Hållbar Interiör som baseras på insikten att vi behöver utveckla två delar: en certifiering och ett verktyg. Dessa delar hänger ihop och är beroende av varandra men ska också kunna fungera var för sig. Även viktiga aktörer som är avgörande för att kunna driva projektet vidare i steg 2 har knutits till projektet. Projektet har gått från fem till hela 16 projektparter där Sweden Green Building Council SGBC är en ny och viktig aktör med stort förtroendekapital som är värd att nämnas.

Arbetet med kunskapsspridning har resulterat i ett första utkast på varumärke i form av en grafisk profil och en hemsida. Hemsidan, www.hallbarinterior.se, är viktig för att dela information till alla projektparter och att sprida kunskap om projektet till övriga intresserade. Hemsidan kommer spela en central roll som central kommunikationsplattform i kommande steg då vi även har med oss en kommunikatör i aktörsgruppen. Projektet har redan uppmärksammats och fått genomslag i media. Deltagare i projektgruppen har även varit aktiva i panelsamtal och föreläsningar där de berättat om projektet i akademiska såväl som affärsinriktade sammanhang. Ett resultat av detta redan genomföra arbete med kunskapsspridning är att projektet redan är välkänt inom branschen. Intresset har varit stort och verkar öka för var dag.