• Wallpaper magazine Indicum

    Segerstedt i Wallpaper

    Inspirerande läsning om Segerstedthuset i senaste numret av Wallpaper!