En flirt med Japan

lunchrum
Projektnamn

Vibblaby Husläkarmottagning

Beställare

Vibblaby Husläkarmottagning

Projekttid

2017 -2018

Storlek

1000 kvm, 7500 listade patienter

Vibblaby husläkarmottagning är en privat vårdcentral belägen i Järfälla, strax utanför Stockholm. Indicum kontaktades 2017 då mottagningen stod inför en flytt till nya lokaler. I Indicums uppdrag ingick att ta fram ett övergripande koncept som skulle omfatta så väl inredning som färgsättning och val av ytskikt, allt med höga krav på hygien. Som inspiration till konceptet gav verksamheten ledorden japansk inredning och grafiska inslag.

Utmaning

Då projektet haft en mindre budget att röra sig med har det varit viktigt att hitta kreativa lösningar gällande så väl inredning som materialval.

Lösning

Genom att jobba med färgsättning och mönster på väggar har ett tydligt koncept kunnat skapas trots små medel. För att också ge mottagningen en mer personlig känsla har extra vikt lagts vid dekoration och konceptbärande detaljer, så som tavlor, växter, textilier och belysning.

Ett naturinspirerat koncept med grafiska inslag blev resultatet när Vibblaby Husläkarmottagning flyttade till nya lokaler.

gungstol i lunchrum
ljusvägg

Genom att jobba med färgsättning och mönster på väggar har ett tydligt koncept kunnat skapas trots små medel.

mottagningsrum
Fondvägg