Uppsala vatten

Återbruk och återvinning är självklarheter för Uppsala Vatten’s verksamhet och på det nya huvudkontoret skulle detta synas tydligt. Här arbetar 100 medarbetare för ett hållbart leverne, rent vatten och smarta kretslopp.
Indicum tog tidigt i projektet fram en plan för att säkerställa att projektet genomfördes så hållbart som möjligt. I planen ingick en hierarki där återbruk av befintlig inredning; i antingen befintligt eller rekonditionerat skick, kom först. Därefter skulle återbrukad inredning handlas upp och i sista hand skulle nyinköp göras för de delar som inte gick att återbruka.
Det största ingreppet var att rita om planlösningen. Cellkontor togs bort och ytorna öppnades upp för sittgrupper och mötesytor. Dessa har blivit naturliga mötesplatser för medarbetarna och möjliggjort för mer interaktion och ett närmare samarbete.

Indicum har med sitt stora intresse och erfarenhet av hållbarhetsfrågor bidraget till att Uppsala Vattens mål med att genomföra en så miljömässigt hållbar flytt som möjligt har förverkligats. Genom kreativitet och innovativa lösningar har inredningen kunnat återbrukas utan att för den delen resultera i en lägre designnivå i lokalerna.

Projekttid: 2018-2021

Storlek: ca 100 medarbetare

Typ av lokaler: Arbetsmiljö och kontor

Beställare: Uppsala kommun

Fotograf: Christoffer Skogsmo