Uppsala Vatten lever och andas kretslopp och ett hållbart leverne.

Projektnamn

Uppsala Vatten, nya lokaler

Beställare

Uppsala Vatten

Projekttid

2018 – 2020

Storlek

ca 2600 kvm

Uppsala Vattens huvudkontor utgör arbetsplats för cirka 100 medarbetare från flera olika avdelningar med varierande arbetsuppgifter. Lokalerna behöver därför erbjuda rätt förutsättningar för såväl ledning och administrativ personal som för de medarbetare som delar sin tid mellan kontoret och arbetet ute i verksamhetens olika delar med hantering av dagvatten, avloppsrening, återvinning och biogas. När verksamheten i slutet av 2018 tog beslut om att flytta till nya lokaler ville man förändra sitt arbetssätt och gå från långa korridorer med cellkontor till en mer öppen och flexibel planlösning med möjlighet för verksamheten att växa i.

Utmaning

En stor utmaning i projektet var att behålla en större mängd inredning och samtidigt skapa en inredning som känns ny och av hög kvalitét. För att lyckas med detta var det viktigt att utforma ett starkt koncept med en sammanhållen färgskala och tydliga materialval som fungerar som en röd tråd i lokalerna.

Konceptet ”Green sweet green” baseras på en färgskala av gröna och blå nyanser samt ljusa träslag som kompletteras med detaljer och armaturer för att få en mer ombonad och hemtrevlig känsla. De olika färgtonerna används på olika våningsplan för att skapa variation och en större orienterbarhet.

Till projektet togs även särskilt framtagna grafiska mönster fram som fungerar som insynsskydd på glaspartier. Grafiken är inspirerad av Uppsala Vattens olika verksamhetsområden och blir till ett kreativt och personligt inslag i lokalerna.

Lösning

Tack vare kreativa och innovativa lösningar har inredning kunnat återbrukas utan att för den delen resultera i en lägre designnivå i lokalerna.

Indicum har med sitt stora intresse och erfarenhet av hållbarhetsfrågor bidraget till att Uppsala Vattens mål med att genomföra en så miljömässigt hållbar flytt som möjligt förverkligats. Genom kreativitet och innovativa lösningar har inredning kunnat återbrukas utan att för den delen resultera i en lägre designnivå i lokalerna.

Återbrukade möbler

Nästan 100% återbruk var mottot för flytten.

”På djupet multnar mycket, men havet renar allt”

– Karin Boye
Rekonditionerade möbler
Rekonditionerade möbler
Plats för umgänge och ro.