SMHI flyttar till nya lokaler i Göteborg

Projektnamn

SMHI

Beställare

SMHI

Projekttid

2023-2024

SMHI ska flytta till nya lokaler i Göteborg och Indicum har getts uppgiften att förädla och anpassa deras befintliga inredningskoncept med utgångspunkt från platsen och byggnadens förutsättningar. Den nya lokalen ligger i Göteborgs stadsdel Nya Varvet, en tidigare örlogshamn med en inspirerande och rik historia. I projektet har vi arbetat med ett inredningskoncept i fyra delar som vi kallade bland molnen, under ytan, fyren och varvet. Konceptet förenar platsen och deras verksamhet och hämtar inspiration från så väl deras egen forskning och verksamhetsområden som Göteborgs koppling till havet och sjöfartsverksamhet. Den övergripande målsättningen för projektet är att minst 50% av den totala inredningen ska återbrukas eller köpas in begagnad. Ett kul och viktigt mål tycker vi!