Sjukhusadministrationen, Akademiska sjukhuset i Uppsala

Form av uppdrag:

Inredning och samordning inför flytt av Akademiska sjukhusets ledning och administration, ca 150 personer, med ett förändrat arbetssätt (ABW) som utgångspunkt. Flytten gick till den antikvariskt skyddade byggnaden från 1860-talet som har renoverats med stor varsamhet.

Vilka behov/problem ville kunden att ni skulle lösa:

Utforma en funktionell invändig miljö i samband med omställningen från kontor med fasta arbetsplatser till aktivitetsbaserat som passar in i byggnaden och samtidigt har en egen karaktär och igenkänning.
Ledord för konceptet var: skapa en ”wow” känsla när man kliver in i lokalen, flexibilitet (ska gå enkelt att möblera om), ge energi, vara välkomnande samt rymmas inom en rimlig budget.

Vad är ni på Indicum mest nöjda med:

Indicum har skapat en miljö med många olika typer av arbetsplatser, allt från tysta rum med avskärmade arbetsplatser till öppna ytor med möjlighet att arbeta i soffor och mötesrum i olika storlekar, med olika typer av sittande för olika typer av möten. Trots denna stora variation finns det en röd tråd i inredningskonceptet som utgår från husets arkitektur med stuckaturer och svarvade profiler. Att inredningen är inspirerad av huset märks tydligt och det ger ett lugnt och harmoniskt intryck.

Vilka var de största utmaningarna med projektet:

Att skapa en inredning av hög kvalitet till bra pris i en energigivande och funktionell miljö – i en antikvariskt skyddad byggnad!

  • Projekttid: 2014-2015
  • Storlek: 2000 m2
  • Typ av lokaler: Personalmatsal, pausrum, kontor och mötesrum
  • Beställare: Akademiska Sjukhuset