Segerstedthuset

Uppsala universitets förvaltning och ledning har flyttat till ett nybyggt hus i en kulturhistoriskt värdefull del av Uppsala där Indicum vann upphandlingen att rita inredningen. Uppdraget har sedan start växt till att omfatta fler delar än det från början var tänkt t.ex. a-projektering av planlösningar, utökad samordning mellan konsulter samt arbetsledning i en förändringsprocess, ”arbetssätt 2020”. Utmaning handlade om att skapa en miljö som fungerar för både traditionellt och aktivitetsbaserat arbetssätt, trots att dessa arbetssätt ställer helt olika krav.

Under 2013- 2014 genomfördes en studie i aktivitetsbaserat arbetssätt som omfattade hela huset. Indicum har därefter deltagit i processen ”Arbetssätt 2020”. 2015 genomfördes bland annat en pilot för att undersöka möjligheten att gå från traditionellt arbetssätt till att arbeta aktivitetsbaserat på Uppsala universitet Campus Gotland. Indicum har även arbetat med förändringsledning med flera avdelningar vid Uppsala universitet.

Kunden vill ha hjälp med att lösa den invändiga logistiken, det vill säga hur medarbetare och besökare rör sig i lokalen. Vi har hittat en smart, lätt orienterbar planlösning. Uppdragsgivaren ville också att vi skulle hjälpa dem att skapa förutsättningar för att i framtiden kunna förändra arbetssättet, från traditionellt sittande till aktivitetsbaserat. Detta har vi gjort bland annat genom att ta fram en planlösning och inredning som fungerar för båda arbetssätten.

I huset finns det många möbler och ytor som är ritade särskilt för det här projektet. Det gör att kunden får något som är skräddarsytt efter deras behov och dessutom ges unika möbler som inte finns någon annanstans.

 

  • Projekttid: 2012-2017
  • Storlek: ca 20 000 m2
  • Typ av lokaler: Kontor, mötesrum, pausrum, loungemiljöer
  • Beställare: Uppsala Universitet
  • Husarkitekt: 3xN