Ett hus i parken

Projektnamn

Segerstedthuset

Beställare

Uppsala Universitet

Projekttid

2011-2018

Storlek

ca 20 000 kvm

Uppsala universitets ledning och förvaltning flyttade från spridda adresser till det nybyggda Segerstedthuset mitt i ett kulturhistoriskt centrum i Uppsala, intill den Botaniska trädgården. Vi har arbetat med planlösningar, invändig färgsättning och inredning för att skapa en harmoni mellan byggnadens speciella arkitektoniska värden och Uppsala universitets egen prägel.

Utmaning

En rolig utmaning för oss blev att skapa en miljö som fungerar för både traditionellt och aktivitetsbaserat arbetssätt, trots att dessa arbetssätt ställer helt olika krav. Ytterligare en utmaning var det triangelformade huset som skapar en svårighet att orientera sig i byggnaden.

Lösning

Det invändiga konceptet som tidigt fick namnet ”Ett hus i parken” utvecklades till att ge förutsättningarna för att kunna orientera sig i lokalen och samtidigt skapa en varierad och hälsosam arbetsmiljö. Genom flexibel planlösning och rumstyper samt inredning skapade vi förutsättningar för att i framtiden kunna förändra arbetssättet, från traditionellt sittande till aktivitetsbaserat och presenterade en lösning på den invändiga logistiken, det vill säga hur medarbetare och besökare rör sig i lokalen. Resultatet har blivit ett hus där både studenter och universitetsanställda trivs.

I huset finns det många möbler och ytor som är ritade särskilt för det här projektet

Kunden får unika möbler som inte finns någon annanstans.

Vi skapade en miljö som fungerar för både traditionellt och aktivitetsbaserat arbetssätt, trots att dessa arbetssätt ställer helt olika krav.

Entré och restaurang
Sittgrupp i den interna matsalen
Ekträ där faneren har lagt i olika riktningar
UV print med specialdesignat mönster på bord i restaurangen
Ljudabsorberande nischer i slutet av korridorer skapar öppna mötesytor