Psykiatrins hus

Form av uppdrag:

Indicum har ansvarat för inredningen till nya Psykiatrins hus som har uppförts på Akademiska sjukhusets område i Uppsala. Huset inrymmer Akademiska sjukhusets psykiatridivision med öppenvårdsverksamhet, ca 96 slutenvårdsplatser, administration samt undervisning och forskning.
Indicum har, tillsammans med representanter från psykiatrin och sjukhuset, tagit fram inredning till kontor, patientrum, samtalsrum, väntrum och mötesrum.

Beskriv konceptet för psykiatrins hus i stora drag:

Nyckelorden för byggnaden är generalitet, flexibilitet och framtid.
Generalitet står för att byggnaden ska kunna rymma olika verksamheter och möta förändringar. Flexibiliteten innebär att byggnaden kan anpassas till nya behov och verksamheter i framtiden, genom flexibla väggar, installationer och ytskikt.

Vad är ni på Indicum mest nöjda med:

Att patienter upplever att den invändiga miljön är vacker och bidrar till deras läkande.

Vilka var de största utmaningarna med projektet:

Projektet har varit komplicerat, en balansgång mellan att arbeta med husets storskaliga, transparenta formspråk och karaktär – och samtidigt tillgodose personalens, patienternas och samhällets krav på sekretess och trygga, intima miljöer för vård.
Nästan alla vårdavdelningar har haft olika krav på utformning av inredning, samtidigt som vårdgivaren velat ha en generell lösning för att få en flexibilitet i huset. Även kontoren har inneburit en utmaning, eftersom alla arbetar i öppna landskap och samtidigt har stort behov av att kunna arbeta ostört och fokuserat.

  • Projekttid: 2012-2013
  • Storlek: ca 30 000 m2
  • Beställare: Landstingsservice
  • Typ av lokaler: Personalmatsal, pausrum, kontor, mötesrum, undervisningslokaler, receptioner, väntrum och vårdytor