Populate

När Populate skulle flytta in i nyproducerade lokaler genomförde Indicum en omfattande teknisk kartläggning av lokalen. Projektering av undertak, golv, eldragning, belysning, ljudisolering, färgsättning och samordning med entreprenörer och fastighetsägare ingick i uppdraget.