Migrationsverket

Indicum har på uppdrag av Migrationsverket utvecklat och tagit fram en övergripande designhandbok. Designhandboken är tänkt att fungera som ett verktyg vid Migrationsverkets pågående och kommande lokalförändringar. Innehållet består av ett inredningskoncept där detaljerade beskrivningar av produkter, kulörer och material beskriver hur de interiöra miljöerna inom myndigheten skall se ut och fungera.
Det övergripande inredningskonceptet tar fasta på idén om att skapa en gemensam referens som alla oavsett ålder, bakgrund och härkomst kan relatera till. Referensen i detta fall blev naturen, och de fyra årstidernas färg- och temperaturskiftningar. Genom att arbeta med naturens föränderliga palett kan variationer mellan olika arbetsytor och arbetsnivå lätt skapas. Varje enskild årstid inspirerar till rumsliga gestaltningar där kulörer, textilier och inredningsdetaljer samspelar.