Grundskola, årskurs F-6

matsal
Projektnamn

Lindbackens skola, inredning

Beställare

Uppsala kommun

Projekttid

2017-2018

Storlek

ca 5792 kvm och 600 elever

Lindbacken skola är en ny F-6 skola som har uppförts i Lindbacken och är belägen strax öster om Uppsala. Skolan är anpassad för barn i klass F-6, men vilka åldrar som går på skolan kommer variera genom åren. Byggnaden är delvis två respektive tre våningar och är planerad för 600 barn med en yta på ca 5792 kvm.

Förutsättningarna som Indicum fick i september 2017 var att en ny skola skulle vara klar att tas i bruk till höstterminen start 2018. För inredningsprojektet gällde det att möbler skulle vara i den lägre prisnivån, funktionella, robusta, hålla länge och lätta att rengöra, samtidigt som interiören skulle fungera bra pedagogiskt och harmonisera med husets färgsättning och materialval. Indicum har även tagit hänsyn till gällande städriktlinjer från Uppsala kommun i val av inredning och textilier.

Utmaning

Lindbackens skola främjar lärande och lärmiljöer på så sätt att lokalerna och interiören är utformad med tanke på att den pedagogiska verksamheten har en hög grad av flexibilitet och kan enkelt växla mellan stora och mindre grupper i undervisningen. T ex finns en stor mängd grupprum i anslutning till varje klassrum och inredningen är anpassad för att enkelt kunna möbleras om.

Lösning

Resultatet har blivit en funktionell skola som används på ett flexibelt sätt av Uppsala kommun med en fysisk miljö som stödjer läromiljön.

IBIS – inkluderande beteendestöd i skolor används på Lindbackens skola

matsal
trapp

”Vi på Indicum arbetar alltid med att inkludera brukaren och beställaren i våra projekt, det är en förutsättning för ett lyckat projekt.”

Kristin Östberg, ansvarig inredningsarkitekt
skolgard
skärmvägg i matsal