Läkemedelsverket

Ett mål med Läkemedelsverket flytt och samlokalisering har varit ett förändrat arbetssätt och att gå från cellkontor till öppet landskap. Indicum fick i uppdrag att utforma inredningslösningarna för det 2500 kvadratmeter stora kontoret på ny adress centralt i Uppsala.

Kreativitet, ett högt tempo och ett inspirerande samarbete sammanfattar arbetet med projektet. Indicum har under hela processen arbetat nära en referensgrupp och tillsammans med gruppens medlemmar har vi utvecklat inredningskonceptet och möbleringsplanerna.

Konceptet skall fungera som förebild för framtida lokalförändringar inom verksamheten. Färgskalan är jordnära med en bas i beige och grönt, som accentueras av mörkblå och gula nyanser.
Detta är ett resultat av Läkemedelsverkets önskemål om en inredning som upplevs representativ, är hållbar och flexibel samt svarar för olika behov och arbetssätt. Läkemedelsverket önskade också att inredningen skulle signalera kvalitet och trovärdighet samt upplevas trygg att vistas i.

Projekttid: 2020-2021

Storlek: ca 2500 kvm, ca 160 medarbetare

Typ av lokaler: Arbetsmiljö och kontor

Beställare: Läkemedelsverket

Fotograf: Hanna Wik och Emma Vo