Läkemedelsverket trivs bäst i öppna landskap

Projektnamn

Läkemedelsverket

Beställare

Läkemedelsverket

Projekttid

2021

Storlek

ca 2500 kvm, ca 160 medarbetare

I september 2020 fick Indicum uppdraget att jobba med Läkemedelsverkets flytt till nya lokaler i Uppsala. Målet med flytten var att samla avdelningar som tidigare suttit spridda i olika byggnader samt att förändra ett arbetssätt från arbete i cellkontor till arbete i öppna landskap och aktivitetsbaserat arbete. Flytten skedde i två delprojekt där delprojekt 1 flyttade in i december 2020 och delprojekt 2 flyttade in i maj 2021.

Utmaning

I och med projektets snäva tidplan och också mindre budget har det krävts ett strukturerat och samtidigt flexibelt arbetssätt från Indicums sida, där många projektdelar behövts effektiviseras för att klara leveranstiderna.

Lösning

Indicum har under hela projektets gång haft ett nära samarbete med av Läkemedelsverket utsedd referensgrupp. Tillsammans med gruppen har Indicum tagit fram möbleringsplaner samt utvecklat ett unikt inredningskoncept för Läkemedelsverket som också ska fungera som en förebild och inspirera i framtida lokalförändringar.

Läkemedelsverket hade en mindre budget att röra sig med och även en önskan om att hålla en hög hållbarhetsprofil. För att både spara pengar och värna om miljön har en större andel befintliga möbler återbrukats och i de fall där skicket varit sämre rekonditionerats med ny klädsel och stoppning. Extra fokus har varit att återbruka den inredning vi vet har mest miljöpåverkan så som höj- och sänkbara skrivbord, arbetsstolar, mötesrumsstolar och mötesbord. Nya möbler är valda utifrån bra miljömärkningar både sett till råmaterial och textilier.

Inredningen signalerar kvalitet, trovärdighet och upplevs ombonad och trygg.

Kvalitet och trovärdighet i jordnära färger
Möbelvalen har gjorts med stor noggrannhet, dels för att hålla budgeten nere och dels för att klara de snäva leveranstiderna. 

Inredningskonceptet baseras på en jordnära färgskala i beigt och grönt, som accentueras av mörkblå och gula nyanser.

”Då projektet har inneburit en stor förändring för Läkemedelsverket både då det gäller arbetssätt och i att samla avdelningar som tidigare suttit skilda åt har kommunikation varit a och o för att få med samtliga medarbetare på banan och för att lyckas genomföra projektet på så kort tid.”

Marie Lindblad