Luft och ljus för en trivsam miljö

Projektnamn

Konkurrensverkets nya kontor

Beställare

Konkurrensverket

Projekttid

2018 – 2019

Storlek

ca 3000 kvm, 150 medarbetare

Flytten gick till ombyggda lokaler på Ringvägen i Stockholm där en utmaning för Indicum var att hitta en planlösning som trots en mindre yta än Konkurrensverkets tidigare lokaler skulle möjliggöra en expansion hos myndigheten.

Utmaning

Att i nya lokaler, trots den låga takhöjden ge luft och ljus för en trivsam miljö och återbruka ett stort antal möbler.

De nya lokalerna hade en låg takhöjd men genom kreativa lösningar från Indicum ,med synliga installationer och smart rumslig disponering, kunde taket höjas. För att skapa en öppen och luftig känsla i lokalerna togs en planlösning med öppna rum för ljusinsläpp och gemensamma ytor fram. Ljus och belysning blev en viktig faktor för att skapa en trivsam arbetsmiljö.

En annan viktig förutsättning i projektet var högt ställda hållbarhetskrav och en stor andel befintliga möbler som skulle flyttas med.

Lösning

Samtliga mötesstolar och en stor andel skrivbord och arbetsstolar har återbrukats. Genom att låta klä om mötesstolarna i nya textiler gavs de nytt liv och färgerna kunde också anpassas till den övergripande färgsättningen.

Det framtagna inrednings-konceptet gavs namnet Northern Breeze och går i en naturinspirerad färgskala som återfinns på så väl väggar som i inredning, med milda gröna toner, svala blåa nyanser och varma roströda kulörer. Den blå färgskalan används i huvudsak i kontorets externa delar medan den gröna förekommer i kontor och arbetsplatsmiljöer. De roströda tonerna finns representerade i mindre pausytor och samtalsrum.

Resultatet blev ett sobert och harmoniskt färgsatt kontor som upplevs ljust och öppet trots en lägre takhöjd och flera enskilda arbetsrum.

 ”Att i nya lokaler, trots den låga takhöjden ge luft och ljus för en trivsam miljö och återbruka ett stort antal möbler.”

Northern Breeze

Ett naturinspirerat inredningskoncept blev temat när Konkurrensverket skulle flytta till nya lokaler.