Katedralskolan

Katedralskolan är en anrik gymnasieskola i centrala Uppsala med ca 1500 elever. Skolan består av tre olika byggnader från olika tidsperioder; en kulturhistoriskt värdefull huskropp från 1860-talet, en från 30-talet och en från 60-talet. En renovering och tillbyggnad av Katedralskolan har utretts under en längre tid då skolan var i behov av nya installationer, bättre tillgänglighet och logistik samt en ny kafédel. Ett av målen med renoveringen var också att göra skolan mer anpassad för modernt lärande. Renoveringen genomfördes i två etapper som stod färdiga HT 2018 och HT 2019. Indicum har ansvarat för arbetet och upphandlingen av den invändiga miljön i bägge etapperna. Projektet har inneburet arbete med så väl traditionella undervisningssalar som hörsalar, specialklassrum, laboratorier, administrativa lokaler, matsal och bibliotek.

Under projektets gång har Indicum haft ett nära samarbete med verksamhetens personal och arbetat med referensgrupper bestående av studenter, lärare och administrativ personal. Resultatet har blivit en funktionell, vacker och enhetlig undervisningsmiljö där historia möter nutid på ett spännande sätt. Lokalerna är nu utformade för att kunna bedriva en modern, och utvecklande undervisning för framtiden.

Projekttid: 2017-2019

Storlek: ca 12000 kvm, ca 1500 elever

Typ av lokaler: Utbildning

Beställare: Uppsala kommun

Fotograf: Julia Groth och Lasse Olsson