Historia möter nutid

Projektnamn

Katedralskolan, inredning

Beställare

Uppsala kommun

Projekttid

2017-2019

Storlek

ca 12000 kvm, ca 1500 elever

Uppdragsbeskrivning

Vi ansvarade för insidan vid en total renovering av den kulturhistoriska byggnaden. Anpassa lokalerna till ett modernt lärande. Ett arbete med så väl traditionella undervisningssalar som hörsalar, specialklassrum, laboratorier, administrativa lokaler, matsal och bibliotek.

Katedralskolan är en anrik gymnasieskola i centrala Uppsala med ca 1500 elever. Skolan består av tre olika byggnader från olika tidsperioder; en kulturhistoriskt värdefull huskropp från 1860-talet, en från 30-talet och en från 60-talet. En renovering och tillbyggnad av Katedralskolan har utretts under en längre tid då skolan var i behov av nya installationer, bättre tillgänglighet och logistik samt en ny kafédel.

Ett av målen med renoveringen var också att göra skolan mer anpassad för modernt lärande. Renoveringen genomfördes i två etapper som stod färdiga HT 2018 och HT 2019.

Indicum har ansvarat för arbetet och upphandlingen av den invändiga miljön i bägge etapperna. Projektet har inneburet arbete med så väl traditionella undervisningssalar som hörsalar, specialklassrum, laboratorier, administrativa lokaler, matsal och bibliotek.

Lösning

Olika typer av sittande för att skapa en variation av studiemiljöer. Både ytor för enskilt arbete och ytor för grupparbeten finns att tillgå. Under projektets gång har Indicum haft ett nära samarbete med verksamhetens personal och arbetat med referensgrupper bestående av studenter, lärare och administrativ personal. Resultatet har blivit en funktionell, vacker och enhetlig undervisningsmiljö där historia möter nutid på ett spännande sätt. Lokalerna är nu utformade för att kunna bedriva en modern, och utvecklande undervisning för framtiden.

Skolan består av tre olika byggnader från olika tidsperioder; en kulturhistoriskt värdefull huskropp från 1860-talet, en från 30-talet och en från 60-talet

Funktionell, vacker och enhetlig undervisningsmiljö där historia möter nutid på ett spännande sätt.

 Utvecklande undervisning för framtiden

Katedralskolan är en anrik gymnasieskola i centrala Uppsala med ca 1500 elever.