Från kopparfabrik till inspirerande arbetsplats

Projektnamn

Henkel

Beställare

Henkel

Projekttid

2022-2024

Vi började arbeta under hösten 2022 för att förbereda Henkels nya kontor i en gammal ombyggd kopparfabrik i Sundbyberg. Detta spännande projekt har inneburit en omvandling av den historiska platsen till ett modernt och flexibelt kontorsutrymme. I linje med företagets önskan har vi anpassat designen för att skapa en varm och attraktiv atmosfär som främjar samarbete och kreativitet.

Vid den kommande flytten i december 2023 kommer företaget även att förändra sitt arbetssätt. Detta innebär en övergång från fasta till flexibla arbetsplatser. Vårt uppdrag har varit att skapa en balanserad miljö som främjar både samarbete och koncentration. Samtidigt ska vi skapar en inbjudande atmosfär för både medarbetare och besökare. Vi strävar efter att erbjuda ett kontor som inte bara fungerar som en plats för produktivitet, utan också som en inspirerande mötesplats för idéer och innovation. Med vår expertis och engagemang ser vi fram emot att förverkliga företagets vision för det nya kontoret.