Geosigma

Hur såg beställningen ut:

Indicum fick i uppgift att ta fram ett inredningskoncept som svarar för Geosigmas varumärke. I samband med flytt till nytt kontor önskar Geosigma en inredning som kommunicerar företagets identitet och som också bidrar till att skapa en attraktiv arbetsplats som attraherar nya och gärna yngre medarbetare. Indicum har i projektet agerat uppdragsansvarig inredningsarkitekt och även skött arbetet med förfrågningsunderlag.

Vi på Indicum är mest nöjda med:

Ett nära och lyckat samarbete med kunden. Inredningskonceptet kommunicerar på ett enkelt och tydligt sätt Geosigmas varumärke.

  • Projekttid: 2016
  • Storlek: Ca 160 m2
  • Typ av lokaler: Kontor, mötesrum, pausrum, entré och korridorer.
  • Beställare: Geosigma