Fokus på återbruk och inredning med lång livslängd.

Projektnamn

FHS, div inredningsprojekt

Beställare

Försvarshögskolan

Projekttid

 2018 – 2021

Storlek

ca 2300 kvm , ca 1100st medarbetare

Uppdragsbeskrivning

Indicum har fram till januari 2021 haft ett exklusivt ramavtal med Försvarshögskolan under fyra år. Försvarshögskolan erbjuder utbildning och forskning inom områdena försvar, krishantering och säkerhet och har sammanlagt ca 800 studenter och ca 380 medarbetare.

Försvarshögskolan har den senaste tiden befunnit sig i en utvecklingsfas vilket resulterat i att skolan expanderat till nya lokaler och även satsat på att omdisponera befintliga lokaler för att möta de nya behoven. Projekten har varit väldigt varierade och innefattat arbete med så väl kontorsmiljöer, som undervisningsmiljöer och publika ytor som t.ex. entré, bibliotek och reception samt framtagning av skyltprogram.

Försvarshögskolans nya och befintliga lokaler behövde ett ansiktslyft med fokus på återbruk och inredning med lång livslängd.

Lösning

Det övergripande inredningskonceptet utgår från naturen sett till försvarets arbete i luften, på marken och till havs. Med detta som utgångspunkt har Indicum tagit fram en mild färgskala för väggar och tyger som växlar i blåa, gröna och roströda toner föra att stärka en känslan av natur och även ge inredningen en gedigen känsla är möblerna i huvudsak av trä.

Studiesocial yta i korridor där nytt och gammalt möts.

I anslutning till bibliotekets entréhall har ett mindre rum för undervisning och grupparbeten skapats.

Förgyllda bajonettben.

Färgskala för väggar och tyger växlar i blåa, gröna och roströda toner.

Arbetsbås för avskilda möten, enskilt arbete och spontana möten.