ELLEVIO

Uppdragets karaktär och omfattning:

Inredningsprojektering i samband med att den nybildade eldistributören Ellevio flyttade till nya lokaler. Uppdraget innebar att utforma ett aktivitetsbaserat kontor för ca 300 personer där inredningskonceptet skulle kommunicera verksamhetens varumärke och vision.

Ellevios mål var att det nya kontoret skulle bidra till en ökad öppenhet och samarbete med nöjdare medarbetare samt också attrahera nya medarbetare och förstärka Ellevios varumärke.

Konceptet ”Välkomnande upplevelse” med värdeorden ”Stolthet, Kunskap, Inspiration och Glädje” togs fram genom workshops tillsammans med kunden och låg till grund för arbetet med den invändiga miljön.

Vilka behov/problem vill kunden att ni ska lösa:

Ellevio efterfrågade ett aktivitetsbaserat kontor som skulle stärka deras företagskultur och stimulera till möten, öppenhet och interaktion. Utmaningen var att ta fram en inredningslösning som svarar för verksamheten och de enskilda medarbetarnas behov och samtidigt implementerar ett förändrat arbetssätt. Vi är nöjda med resultatet som bygger på ett lyckat

samarbete mellan olika referens- och brukargrupper inom Ellevio, fastighetsägaren och oss på Indicum.

Ellevio har fått en helt ny funktionell arbetsmiljö med ökad nöjdhet och trivsel bland personalen som också stödjer verksamheten på ett effektivt sätt. Extra fokus har lagts på att hitta en variation av ergonomiska arbetsplatser i alla dess former som finns på ett aktivitetsbaserat kontor.

  • Projekttid: 2015-2017
  • Storlek: 5000 kvm
  • Typ av lokaler: Personalmatsal, pausrum, kontor och mötesrum
  • Beställare: Ellevio