En tråd genom interiören

Projektnamn

Agima

Beställare

Agima

Projekttid

2023

Storlek

900 kvm och 45 medarbetare

I början av sommaren 2023 flyttade Agima in i sina nya lokaler i Garnisonen i Stockholm. Projektet har sedan start haft en uttalad ambition att genomföras så hållbart som möjligt. Ett tydligt helhets tänk gällande så väl fast som lös inredning har applicerats.

Utmaning

Utmaningen var att åstadkomma minimal miljöpåverkan med Agimas flytt till nya lokaler.

Agima har varit noga med valet av fastighetsägare. De ville hitta en part som delar deras vision och höga krav på hållbara val. Agima deltar dessutom som pilotprojekt i Hållbar interiör. De kommer kunna vara ett av de första företagen i Sverige som miljömärker sin lokal. Viktiga krav som kommer från Hållbar interiör var att ta fram analyser av funktion, beläggning och nyttjande av lokalen. Ett annat viktigt krav var att ta fram en aktuell inventarieförteckning och tydlig information om förvaltning av möbler och interiören.

Lösning

En viktig aspekt var att i ett tidigt skede gå igenom samtliga faser i projektet och vad vi kan göra för att minska klimatavtrycket i respektive del.

Det var också viktigt att utgå från det ursprungliga konceptet. På så sätt kunde den befintliga inredningen i stå stor utsträckning som möjligt återbrukas. I projektet arbetade vi utifrån en avfallshierarki. I första hand valdes kundens befintliga möbler, i andra hand möbler från återbruksleverantörer och i sista hand nyproducerade alternativ.

Ytskikt och fast inredning så som golv, pentry och wc har valts i neutrala färger. Detta för att passa även för kommande hyresgäster. Däremot har delar som är lätta att ändra och som har en lägre klimatpåverkan ett tydligt uttryck för att förstärka konceptet. T.ex. ger kulörer på fondväggar och foliering lokalen ett unikt uttryck.

För att säkerställa att lokalen ska fungera över lång tid har flera olika scenarios ritats upp. Dessa scenarios har olika antal arbetsplatser och varierande funktioner. Inledningsvis har färre arbetsplatser beställts än vad man räknar med att behöva de kommande åren. Detta för att säkerställa en hög nyttjandegrad och hellre komplettera över tid än att köpa möbler som inte används.

Även gardiner har återbrukats. Eftersom takhöjden var högre jämfört med tidigare, syddes gardiner samman och blev på detta sätt ett spännande mönster.

Mötesrum med återbuk av möbler och gardiner

Agima, ”Sveriges mest hållbara samhällsutvecklare”, satsar på Hållbar interiörs märkning av sin nya lokal