Datum

3 februari 2023

Kontaktperson

Kristin Östberg

”Vi hade väldigt bra kurser i både möbel-design och inredningsarkitektur med inriktning på hållbarhet. Men det var just separata kurser som handlade om hållbarhet. Frågeställningar om hållbarhet borde lyftas hela tiden, inte enbart i enskilda kurser” säger Cecilia Tjärnberg inredningsarkitekt SIR/MSA på Indicum Inredningsarkitekter.

Indicum deltar vid IA:s panelsamtal på Stockholm Furniture Fair 2023!

10 februari, kl. 12.00-12.45. Greenhouse Bar by Nola.

Under årets möbelmässa sitter vi ner tillsammans med representanter från Konsfack och Göteborgs universitet för att prata om hur inredningsarkitektens roll förändras i takt med ökade krav om hållbarhet i inredningsprojekt. Vad är inredningsarkitekternas roll idag och i framtiden? Kommer yrket att förändras eller ändra inriktning? Kanske ser vi en specialisering inom områdena design, projektledning eller hållbarhet. Förändringarna i vår omvärld ställer stora krav på kunskapen hos dagens inredningsarkitekter. Har inredningsarkitekter i dag den kunskap som krävs för att möta dessa utmaningar, och vilka utmaningar möter de i dag i sin yrkesroll?

IA arrangerar panelsamtalet och Kristin Östberg VD på Indicum Inredningsarkitekter modererar. I panelen sitter Kristina Fridh, professor i inredningsarkitektur på Konstfack, Emilia Forsman, student på masterprogrammet på Konstfack, Cecilia Tjärnberg, inredningsarkitekt på Indicum, Torsten Hild, professor i möbeldesign på Göteborgs universitet.

Läs mer…