Våra Tjänster

 

Indicum är ett arkitektkontor med bred kompetens där våra huvudsakliga arbetsområden är Arkitektur, Förändringsledning och Projektledning. Vi är även den drivande kraften i den nya miljömärkningen för inredningsprojekt Hållbar interiör (HI).

Arkitektur

Arbetsmiljön påverkar såväl vårt välbefinnande och beteende som vår arbetskapacitet och kreativitet. Arbetsplatsens utformning är därför en nyckelfaktor för en framgångsrik verksamhet. En verksamhets lokaler är även en av de starkaste bärarna av företagets varumärke. Genom att i ett tidigt skede förankra inredningskonceptet i varumärkets identitet skapar vi goda förutsättningar för en enhetlig upplevelse av verksamheten. Tillsammans med kunden utvecklar vi konceptet så att verksamhetens varumärke står i fokus.

För att skapa en inspirerande arbetsmiljö behövs mer än funktionella lösningar och ergonomi. För att skapa kreativa och effektiva kontor som håller över tid lägger vi stort engagemang vid hur ljus, ljud och färgsättning kan lyfta projektet. Vi räds inte att pröva det outforskade och presenterar gärna oväntade lösningar för att lyfta projekten till en ny nivå.

Genom att skapa engagerande miljöer och förutsättningar för kreativitet kan motivationen hos medarbetare öka märkbart. I vårt arbete tar vi hänsyn till alla delar av kontorets specifika förutsättningar, såsom första intrycket i entren, ljudmiljön kring arbetsplatserna och en utformning av konferensrum för att skapa förutsättningar för kreativa möten. Vår kunskap och erfarenhet hjälper till att få ut mer av verksamhetens lokaler och skapa engagemang på arbetsplatsen.

Förändringsledning

Att förändra en kontorsmiljö innebär alltid en utmaning för organisationen. På Indicum har vi lång erfarenhet av att driva eller delta i verksamhetsutveckling i samband med flytt till nya lokaler eller förnyat arbetssätt i befintliga lokaler.

Indicum är en professionell samarbetspartner för uppdragsgivare med arbetsplatser i förändring. Vi leder och/eller deltar gärna i förändringsprocesser och våra medarbetare säkerställer att de anställda får en positiv upplevelse av förändringsprocessen. 

Läs mer om förändringsarbete och de olika stegen här.

Projektledning

Indicum har lång erfarenhet av projektledning och att ta ansvar för allt från projektering till förankring för att säkerställa att hela projektet når sin fulla potential. Vi är ett stöd i alla led i processen, både när det gäller granskning av bygglovshandlingar och kontakter med hyresvärd och myndigheter såväl som kontakt med leverantörer av tjänster eller inventarier.

Mer om oss