Ncs-prover på en gråbestad träskiva.

Våra tjänster

  • Arkitektur
  • Förändringsledning
  • Projektledning


Arkitektur påverkar resultatet
Arbetsmiljön påverkar så väl vårt välbefinnande och beteende som vår arbetskapacitet och kreativitet. Arbetsplatsens utformning är därför en nyckelfaktor för en framgångsrik verksamhet. Vi levererar lösningar med hög designfaktor som är nytänkande och hållbara.
Låt inredningskonceptet stärka varumärket! Ditt kontor är ett effektivt sätt att kommunicera varumärket, både till kunder och också medarbetare. Vi formulerar ett tydligt inredningskoncept utifrån varumärket som vi förankrar och utvecklar tillsammans med kunden. Våra arkitekter lyfter fram kundens varumärke, inte indicums eller sitt eget!

Arbetsmiljön ska vara inspirerande! En funktionell lösning och ergonomi är bara början. För att skapa kreativa och effektiva kontor som håller över tid, utnyttjar vi ljus, ljud och inte minst färgsättning som är något av Indicums kännemärke. Våra lösningar är ofta oväntade, smarta och roliga lösningar som gör att medarbetarna får arbetslust när de kommer till jobbet!
Inredning kan ge ökat engagemang! Att motiverade medarbetare är mer produktiva borde vara en självklarhet men ändå är många kontorsmiljöer oinspirerande. Hur är det hos er? Är entrén inbjudande? Skapar konferensrummet förutsättningar för kreativa möten? Har pausutrymmen en färgsättning som ger energi? Stödjer ljudmiljön på din arbetsplats ett koncentrerat effektivt arbete? Vi hjälper er att få ut mer av arbetsdagen och skapa engagemang på arbetsplatsen.

Indicum förändrar och förvandlar (Förändringsledning)
Att förändra en kontorsmiljö innebär alltid en utmaning för organisationen. På Indicum har vi lång erfarenhet av att driva eller delta i verksamhetsutveckling i samband med flytt till nya lokaler eller förnyat arbetssätt i befintliga lokaler.
Indicum är en professionell samarbetspartner för uppdragsgivare med arbetsplatser i förändring. Vi leder och/eller deltar gärna i förändringsprocesser. Våra medarbetare säkerställer att dina anställda får en positiv upplevelse av förändringsprocessen.

Vi håller i hela processen (Projektledning)
Indicum finns med från idé till inflyttning. Genom att ta ansvar för allt från projektering till förankring säkerställer vi att hela projektet kommer i hamn. Samordning är A och O för att en omvälvande förändring ska kunna genomföras på ett smidigt och ekonomiskt sätt.
Indicum är ett stöd i alla led i den processen, både när det gäller granskning av bygglovshandlingar, kontakter med hyresvärd och myndigheter samt leverantörer av tjänster och inventarier.

Mer om oss