Indicum arbetar vid sitt fönster

Så arbetar vi

Indicums organisation och arbetssätt minimerar kostnaden och optimerar resultatet! Vi arbetar nära kunden, utan mellanled. Hos oss får du ett personligt och respektfullt bemötande. Vi är prestigelösa, pragmatiska, modiga och vågar ifrågasätta vår egen idé och testa nya lösningar. Vi har väl beprövade arbetsmetoder och den erfarenhet som krävs för att leda den känsliga process som det ofta innebär att flytta en verksamhet och/eller förändra ett arbetssätt.

Med tydlig kommunikation och kreativa workshops ger vi alla medarbetare möjlighet att delta i verksamhetsutvecklingen. Som kund har du ett team med inredningsarkitekter som tar fullt ansvar för resultatet. Genom ett personligt bemötande och direktkontakt med arkitekterna kan du lättare följa och påverka processen.

På Indicum finns enbart utbildade arkitekter som är specialiserade på inredning och invändiga miljöer. Vi har kunskap inom en mängd olika områden som hör yrket till, som arkitektur, färgsättning, varumärkesarbete, konceptutveckling, belysning, ergonomi, möbeldesign, grafisk design, konstnärlig utsmyckning, illustrationer, projektledning och förändringsledning.

Våra medarbetare är universitetsutbildade med erfarenhet från olika områden. Alla arbetsgrupper på Indicum är sammansatta med tanke på den kompetens som bäst svarar mot kundens behov.

Mer om oss