Två inredningsarkitekter arbetar tillsammans på en planlösning

Förändring och utveckling

Förändring är många gånger en komplicerad och känslig process.
Vi hjälper till när ett företag står inför någon form av förändring kopplat till sina lokaler. Det kan handla om en övergång till ett nytt arbetssätt eller om förändringar i lokalerna eller inredningen.

Genom vägledning och stöd bidrar vi till att förändringen blir till en positiv upplevelse för alla inblandade. Vi arbetar med kreativa, roliga och engagerande mötesformer och ser till att allas mening kommer fram och får på så sätt en stor delaktighet. Vi dokumenterar och utvärderar vårt eget arbete kontinuerligt för att säkerställa ett lyckat resultat.

Processen är indelad i tre steg:

Steg 1, Analys
Vi träffas och lär känna företaget för att se vilka förutsättningar och behov som finns. Utifrån detta utformar vi sedan gemensamt de mål vi vill att arbetet ska resultera i.

Steg 2, Verkstad
Genom kreativa, roliga och engagerande mötesformer jobbar vi tillsammans för att tillfredsställa de behov som tidigare fastställts. Vi ser till att alla medarbetares mening kommer fram och ges betydelse i förändringen. På detta sätt uppmuntrar vi till delaktighet och en ökad teamkänsla.

Steg 3, Uppföljning
Vi avslutar med ett uppföljningsmöte. Vid detta möte utvärderar vi tillsammans processen och ser om vi nått uppsatta mål.

Mer om oss