Hållbar Interiör

 

I en tid där miljön aldrig har varit en viktigare fråga finns det gott om certifieringar och miljömärkningar. Inom produkter och möbler finns välkända märkningar såsom Möbelfakta, Svanen och Krav, och nybyggnationer har sina egna märkningar som svenska Miljöbyggnad och de internationella märkningarna BREEAM och LEED. Men för ett renodlat inredningsprojekt, där en hyresgäst flyttar till nya lokaler, finns det däremot ingen miljömärkning att tillgå. 

Hållbar Interiör är en ny miljömärkning och certifiering av inredningprojekt med målet att bli ett verktyg för inredningsarkitekter, och andra som arbetar med interiörer, för att säkerställa kvalité och hållbarhet i inredningsprojekt. Projektet har beviljats stöd av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Märkningen tas fram av Indicum inredningsarkitekter tillsammans med Trä- och Möbelföretagen, ArkDes, Konstfack samt Tenant & Partner.

När en hyresgäst flyttar till nya lokaler sker en s.k. hyresgästanpassning där fastighetsägaren kan välja att miljöcertifiera lokalen. Hyresgästen däremot erbjuds aldrig möjligheten att miljöcertifiera sin del av flytten, inredningen. Enligt en rapport från IVL (nr C 339) har skrivbord och skrivbordsstolar (Hyresgästens ansvar) störst miljöpåverkan i ett projekt som rör kontorsombyggnad och först därefter kommer glaspartier (Fastighetsägarens ansvar). Det betyder att andelen återbruk av skrivbord och skrivbordsstolar är den enskilt viktigaste miljöfaktorn för att minska mängden avfall och koldioxidutsläpp i en lokalförändring. Med andra ord behövs en övergripande miljömärkning som omfattar hela inredningsprojektet, från början till slut. En märkning som tar återbruk, ytskikt, material, möbelval och energiåtgång i beaktande, och ser hyresgästanpassningen som ett och samma projekt. Detta för att göra hela processen hållbar, inte bara delar av den.

“Med HI hoppas vi kunna synliggöra för hyresgästen vilka effekter återbruk, möbel- och materialval har på miljön. Med tydliga och konkreta mål kan vi säkerställa att varje projekt klarar de ställda kraven samt blir så bra som möjligt ur miljösynpunkt. Genom att erbjuda slutkunden en miljömärkning skapar vi ett värde i att satsa på hållbara interiörer. Ett företag som uppnår högsta nivån kan använda detta som en del av sin egen miljöprofil och marknadsföring.”

– Therese Löwstedt, Indicum, projektledare HI

Märkningen Hållbar interiör kommer att vara anpassat för att fungera under hela arbetsprocessen i interiöra projekt, från förslag till upphandling. Det blir ett verktyg för att påverka slutkunden till att efterfråga mer hållbara projekt.

Vill du bidra eller veta mer om Hållbar interiör, kontakta Therese.

Mer om oss