Hållbar Interiör

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en miljömärkning för inredningsprojekt som ska säkerställa kvalité och hållbarhet i invändiga lokalprojekt. Namnet på den nya märkningen kommer att bli Hållbar Interiör. Märkningen, som även kommer fungera som ett verktyg för inredningsarkitekter och andra som arbetar med interiörer, tas fram gemensamt av Indicum inredningsarkitekter, Trä- och Möbelföretagen, ArkDes, Konstfack och Tenant & Partner. I hård konkurrens har projektet valts ut och stöds av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Projektet är nu i en utvecklingsfas för att fastställa förutsättningar och behov av en interiör märkning.

Projektet initierades för att Indicum inredningsarkitekter under flera års tid upplevt att möjligheterna att följa upp vilken klimatpåverkan ett specifikt inredningsprojekt har var mycket begränsat. Detta trots att beställare ofta har höga miljökrav vid nybyggnation och renoveringar av byggnader. Idag kan man miljöcertifiera det mesta som har med produktion och byggnation att göra. Det finns hårda krav kopplat till fastigheter och byggmaterial. Men när det kommer till byggnadernas innehåll – interiören – ställs det knappt några krav alls.

Bristen på krav och tillgången till relevant information försvårar inredningsarkitektens uppdrag att kontrollera och avgöra ett projekts miljöpåverkan. Det försvårar också möjligheten att influera beställare att fatta rätt och medvetna miljöval som bidrar till långsiktigt hållbara värden. Både för människor och för fastigheter.

Det finns många miljömärkningar idag, som Svanen och Möbelfakta för möbler och Miljöbyggnad, LEED och BREEAM för fastigheter. Men trots att inredningsbranschen har expanderat kraftigt och konsumtionen av möbler har ökat med ca 25% de senaste fem åren finns ingen märkning som bedömer hela inredningsprojekt.

Det vill vi ändra på. Det finns bevisligen stora miljövinster att göra både gällande utsläpp av koldioxid och alstring av avfall genom att återbruka möbler och inredningsprodukter. Ändå finns ingen möjlighet att miljömärka en inredning med återbrukad inredning.

Den lösning vi har identifierat består av två olika delar; en certifiering och ett verktyg som stödjer certifieringsprocessen. En certifiering ger en hyresgäst en måttstock på projektets totala miljöpåverkan. Verktyget visar på ett tydligt och enkelt sätt hur miljövänligt ett inredningsförslag är och hjälper både kunden och inredningsarkitekten att se konsekvensen av olika val. Företag saknar ofta policys kopplat till lokalförändringar i sina egna hållbarhetsmål. En certifiering för inredningsprojekt fyller därmed både ett behov och löser ett problem.

Märkningen Hållbar interiör kommer att vara anpassad för att fungera under hela arbetsprocessen i interiöra projekt, från förslag till upphandling. Det blir ett verktyg för att påverka slutkunden till att efterfråga mer hållbara projekt

Vill du bidra eller veta mer om Hållbar Interiör? Kontakta Nora Velander.

Mer om oss