materialpalett hållbara material

Hållbar interiör

Vi inredningsarkitekter saknar en miljömärkning för vårt arbete.

Miljömärkningar för produkter och möbler, såsom Möbelfakta, Svanen och Krav, känner de flesta till och även inom förvaltning och nybyggnation av fastigheter finns flera välkända miljömärkningar som t.ex. svenska Miljöbyggnad eller internationella BREEAM och LEED. För ett rent inredningsprojekt, när en hyresgäst flyttar till nya lokaler finns det däremot ingen miljömärkning.

När en hyresgäst ska flytta till nya lokaler sker en s.k. hyresgästanpassning vid vilken fastighetsägaren kan välja att miljöcertifiera lokalen. Hyresgästen själv erbjuds aldrig samma möjlighet att miljöcertifiera sin del av flytten, inredningen. Enligt en rapport från IVL (nr C 339) har skrivbord och skrivbordsstolar störst miljöpåverkan i ett kontorsombyggnadsprojekt och först därefter kommer glaspartier. Det betyder att andelen återbruk av skrivbord och skrivbordsstolar är den enskilt viktigaste miljöfaktorn för att minska mängden avfall och koldioxidutsläpp i en lokalförändring. Med andra ord behövs en övergripande miljömärkning som omfattar hela inredningsprojektet, från början till slut, där delar som återbruk, ytskikt, material, möbelval och energiåtgång ingår. Varför ska man lägga resurser på att göra en del av processen hållbar bara för att sedan helt lägga miljökraven åt sidan

Med en certifiering hoppas vi kunna synliggöra för hyresgästen vilka effekter återbruk, möbel- och materialval har på miljön. Vi kan dessutom sätta upp tydliga och konkreta mål för att säkerställa att varje projekt klarar de ställda kraven samt blir så bra som möjligt ur miljösynpunkt. Genom att erbjuda slutkunden en miljömärkning skapar vi ett värde i att satsa på hållbara interiörer. Ett företag som uppnår högsta nivån kan använda detta som en del av sin egen miljöprofil och marknadsföring.

En miljöcertifiering blir ett verktyg för inredningsarkitekter och andra som arbetar med interiörer för att skapa kvalitet och hållbarhet. Märkningen Hållbar interiör kommer att vara anpassat för att fungera under hela arbetsprocessen, från förslag till upphandling. Vill du bidra eller veta mer om detta kontakta Therese@indicum.se

Mer om oss