Förändring och Utveckling

 

Förändring kan många gånger vara en komplicerad och känslig process. Som förändringsprocessledare hjälper vi företag som står inför förändring kopplat till sina lokaler, till exempel övergång till ett nytt arbetssätt eller förändring i lokalerna eller inredningen.

Genom vägledning och stöd bidrar vi till att förändingsprocessen blir en positiv upplevelse för alla inblandade. Vårt arbete utgår ifrån kreativa och engagerande mötesformer för att se till att allas mening och åsikter kommer fram, allt för att skapa så stor delaktighet som möjligt. Vi dokumenterar och utvärderar vårt eget arbete kontinuerligt för att säkerställa ett lyckat resultat.

Förändringsprocessen är indelad i tre steg:

Steg 1, Analys

Vi träffas och lär känna företaget för att se vilka förutsättningar och behov som finns. Utifrån detta utformar vi sedan gemensamt de mål vi vill att arbetet ska resultera i.

Steg 2, Verkstad

Genom kreativa, roliga och engagerande mötesformer jobbar vi tillsammans för att tillfredsställa de behov som tidigare fastställts. Vi ser till att alla medarbetares mening kommer fram och ges betydelse i förändringen. På detta sätt uppmuntrar vi till delaktighet och en ökad teamkänsla.

Steg 3, Uppföljning

Vi avslutar med ett uppföljningsmöte. Vid detta möte utvärderar vi tillsammans processen och ser om vi nått uppsatta mål.

Mer om oss