möte
Datum

1 december 2020

Kontaktperson

Marie Lindblad

Ny entré på Försvarshögskolan

Indicum har under året jobbat med ett projekt rörande Försvarshögskolans huvudentré och entréplan. Försvarshögskolan efterfrågade en flexibel receptionsmiljö och fler informella studieplatser. Projektet har bland annat innefattat design av en ny receptionsdisk, arbete med nya studieytor i biblioteket och inredning av den öppna entrémiljön.

I länkad film berättar Ronny Modigs högskoledirektör på Försvarshögskolan och Marie Lindblad inredningsarkitekt på Indicum om projektet.