Amanda Ostwald

Inredningsarkitekt MFA

Amanda är inredningsarkitekt med en kandidat i möbeldesign och en master i inredningsarkitektur från HDK i Göteborg. Med sin erfarenhet av möbeldesign väver Amanda stiligt ihop inredningsprojektets olika skalor i det rumsliga sammanhanget, alltid med människan som utgångspunkt. För Amanda är ergonomi en naturlig del av designprocessen och hennes intresse av hur arkitektur och rumsligheter påverkar det mänskliga beteendet är en stor tillgång i arbetet med att utveckla och utforma verksamheter.

Exempel på projekt: Luleå Brandstation, Samlingssal till kyrka, Memira Ögonkliniker

Kontaktuppgifter

Alla Medarbetare