Datum

1 juni 2023

Kontaktperson

Cecilia Tjärnberg

”Utställningen är alltid inspirerande med nya engagerade kreatörer, full av energi och öppen för alla. Under kulturnatten så pulserar staden och det är så roligt att arrangera detta återkommande event i våra lokaler!”

– Cecilia Tjärnberg, projektledare

Ängsliga mattor av Gustaf Helsing 2019.

Gustaf Helsing utgår i sitt arbete från sin egen person som man och bjuder in besökaren att prata om ängslighet och oro. Gustaf deltog i utställningen 2019 och hans mattor hängdes både utomhus och inomhus.

”Då jag arbetat med ängslighet har jag främst utgått från min egen. Oron för vad som ska hända, allt som kan gå fel. Ängslig i min roll som man. Rädd för att vara för svag, nervös inför att ta för mycket plats, att fortsätta utöva makt. Rädd för att inte synas eller höras, rädd för att bli missförstådd. Jag vill vara kvar i ängsligheten, jag vill vara alla till lags men säga att det är bra. Ängslighet som lyhördhet eller ett spretigt ifrågasättande” skriver Gustaf Helsing i sin verkstext.

Babble av Emilia Pudeck 2018.

”Hur ser maktfördelningen ut i ett möte där deltagarna har olika språkliga förutsättningar?”

Emilia har arbetet med maktförhållanden och vardagliga språkbarriärre och deltog i utställningen 2018. ”Babble On är ett bord där kommunikationen mellan deltagarna på olika sätt begränsas. Syftet med detta bord är att försätta människor som vanligtvis befinner sig i ett språkligt övertag i ett språkligt underläge” skriver hon i sin verkstext.

Publika rum för_av av Oscar Lundgren 2019.

Restorativa rum av Helena Gahnhed 2019.

Helena har en bakgrund inom vården och tar till vara på denna kompetens i sitt arbete med restorativa rum. Helena är utbildad inredningsarkitekt vid Konstfack och deltog vid utställningen 2019.

”Vid sjukdom kan naturen ha en avledande och distraherande effekt på oss människor. Naturen har också en dokumenterad restorativ effekt. Med restorativ effekt menas dess förmåga att stimulera till mental återhämtning. För att gynnas av naturens restorativa effekt så måste en inte nödvändigtvis vara ute i naturen. Jag spekulerar i hur kunskap om restorativa miljöer kan användas i gestaltning av sjukhusmiljöer. Jag har valt att undersöka begreppen ”fascination” och ”känslan av att komma ifrån” som är centrala komponenter i definitionen av en restorativ miljö. Med utgångspunkt i patienters olika förmåga till aktivitet så undersöker jag hur jag kan gestalta restorativa rumsliga element”, skriver Helena Gahnhed i sin verkstext.

Lerjord av Maria Nyholm 2022.

Square av Kathryn Walters 2018. fotograf Jan Berg.

Kulturnatten i Uppsala

– unga formgivare

Under kulturnatten bjuder Indicum in inspirerande nyexaminerade formgivare och konstnärer att visa upp sina projekt i våra fina lokaler. Genom åren har många talangfulla studenter från bland annat Konstfack, Beckmans och HDK deltagit i utställningen. Varje år hanteras ett nytt tema och utställningen kureras i samråd med utställarna.

2018 visade Johanna Moe sitt examensprojekt ”Stöd” från Konstfack. Johanna tittade på rum som ska vara för alla men som inte är det. Hon skriver om platser som fylls med design som hindrar kroppar. 2019 visade Gustaf Helsing sina ängsliga mattor medan Alva-Stina Ringqvist pratade om arkitektens verktyg. Efter två år med pandemi öppnade vi utställningen igen 2022 och Agnes Levin visade sitt arbetade med AR-teknik ”Digiteriors”. Hon lyfte spännande frågeställningar om hur vi arbetar med interiöra förändringar.  

”Behovet av interiör förändring växer eftersom vi lever i en tid och på en plats där vi onekligen måste leva mer stationära liv. Samtidigt är det just vårt behov av variation som har lett oss till den här situationen. Kanske är inte lösningen att sluta förändra våra omgivningar, utan att ändra processerna med vilka vi gör dessa förändringar” / Agnes Levin, Digiteriors 2022

Utställningen är ett tillfälle för unga formgivare att visa upp sina arbeten och möta en ny publik. Håll utkik efter pressutskick med inbjudan till vernissage för utställningen 2023!

Mer information om kulturnatten Uppsala här!

Stöd av Johanna Moe 2018.

Mix Sushi av Mattias Selldén 2019.

Starka kvinnor av Emelie Maxdotter 2019.

Bum av Ida Björses 2018, fotograf Isak De Jong.

Digiteriors and the emotional being av Agnes Elvin 2022.

Agnes deltog i utställningen 2022 och visade sitt projekt Digiteriors. Agnes har arbetet med AR-teknologi och utforskar potentialen av att introducera digitalt flexibla lager till våra analogt statiska interiörer. Agnes spekulerar kring hållbara och alternativa sätt att influera interiörer, men även sätt att rumsligt uttrycka och uppleva våra känslor.

”Hela tiden och livet ut infiltreras våra kroppar och sinnen av känslor av olika slag och i olika nivåer av intensitet. Känslor påverkar vårt beteende och uppfattning, våra förmågor och behov. Moderna interiörer är dock konstanta på ett sätt som inte reflekterar eller möter dessa variationer av känslor. Behovet av interiörförändring växer eftersom vi lever i en tid och på en plats där vi onekligen måste leva mer stationära liv. Samtidigt är det just vårt behov av variation som har lett oss till den här situationen. Kanske är inte lösningen att sluta förändra våra omgivningar, utan att ändra processerna med vilka vi gör dessa förändringar”, skriver Agnes i sin verkstext.

Big data design strange but familiar av Cecilia Margareta Tjärnberg 2019.

A future archaeological expedition av David Molander 2018.

Tidigare utställningar:

2022, Framtidens Designers. Medverkande: Agnes Linden, Malin Glännestrand, Maria Nyholm, Cecilia Tjärnberg

2019, Kropp och känslor i rummet. Medverkande: Alvastina Ringquist, Cecilia Tjärnberg, Emelie Maxdotter, Gustaf Helsing, Helena Gahnhed, Oskar Lundgren

2018, Liv, Död och Rum i Inredningsarkitektur. Medverkande: David Molander, Johanna Moe, Emilia Pudeck, Kathryn Walters, Ida Björses, Terese Molin, Stina Pontén