Kristin besöker Göteborg med Akademin för inredningsarkitektur

Akademin för inredningsarkitektur är en av Sveriges Arkitekters fyra akademier och dess uppdrag är att leda yrkes- och kunskapsutvecklingen framåt inom inredningsarkitektur. I veckan besökte de Göteborg och mötte bl a riksarkitekten, rektorn för HDK och museichefen för nyöppnade Röhsska muséet. Indicums Kristin Östberg är akademins nyaste medlem.

Läs mer om akademins resa till Göteborg på inredningsarkitektur.se